Intencje mszalne 22-29.04.2018

NIEDZIELA 22.04.2018 IV Niedziela Wielkanocna

7.00

1/ Za Parafian.

8.00

1/ Za + Jerzego Łukaszewskiego, Helenę i Józefa Ratajczaków i ++ z rodziny Łukaszewskich.

2/ Za + syna Wojciecha Probańskiego oraz ++ rodzeństwo z obojga stron.

9.30

1/ Za + Janinę i Franciszka Malcherek oraz ++ z rodziny.

2/ W intencji Magdaleny i Piotra z okazji 24. rocznicy ślubu, z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.

11.00

1/ Za ++ Jerzego Miętkiewicza, Jerzego Steca; Katarzynę, Władysława i Stanisława Woźniaków.

2/ Za + Lecha Kina – od rodzin Pawełków, Stolarskich i Chmarzyńskich.

12.30

1/ Za + Marka Zielińskiego – o radość życia wiecznego.

2/ Z podziękowaniem Opatrzności Bożej i Matce Niepokalanej za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla O. Jerzego Ditricha z okazji imienin.

Chrzty: Kacper Balcerek, Karol Jeleniewicz, Aleksander Brodowski,

Rozalia Gać,

19.00

1/ O błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Siostry Agneli – intencja od ministrantów seniorów.

2/ O Boże błogosławieństwo dla córki i wnuczek.

 

PONIEDZIAŁEK 23.04.2018 

8.00

1/ Za + Zbyszka Ostrowickiego od uczestników pogrzebu.

18.30

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Justyny i Mirosława z okazji 25 rocznicy ślubu.

2/ Za + Zbigniewa Wachowskiego z okazji urodzin.

3/ Za ++ Romana, Kornelię, Zdzisława Lewandowskich.

 

WTOREK 24.04.2018

8.00

1/ O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla przyjaciół i dobrodziejów.

Nowenna do Św. Antoniego

18.30

1/ Za + Pelagię Gmerek w 21 rocznicę śmierci, + Michała Gmerek w 22 rocznicę śmierci oraz + Ignacego Czajka z prośba o radość życia wiecznego..

2/ O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla O. Wojciecha Wojtkowiaka OMI z okazji imienin oraz za ++ Jerzego i Krystynę i ++ z rodziny.

3/ Za + Genowefę Szaj od córki z rodziną.

 

ŚRODA 25.04.2018

8.00

1\ Za ++ Jarosława i Helenę Zamiarów, + Annę Wolicką oraz ++ z rodziny.

17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 Nabożeństwo maryjne

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

- O pokój,

- Za czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju,

- Za ++ polecanych w wypominkach,

- Za + Władysława Teicherta oraz ++ rodziców i krewnych,

- Za + Jana Stefańskiego od rodziny Krzyżanków z ul. Komornickiej,

- Za + Franciszka Krzykałę z okazji urodzin o radość życia wiecznego,

- Za + Jerzego i ++ z rodziny Graców i Twardowskich,

- W intencji Panu Bogu wiadomej i z prośbą o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji,

- Za + Andrzeja Bursę

- Za + Stanisława Szopkę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące – od Marylki z rodziną.

2/ W intencji dzieci objętych Duchową Adopcją.

3/ Za ++ Tadeusza, Teresę, Edwarda Kurzawiaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK 26.04.2018

8.00

1/ Za + Stanisława Szopkę od uczestników pogrzebu.

18.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

18.30

1/ Za + Stefana Śmigla – od rodziny Przybylskich z Dusznik.

2/ Za + Krystynę Rutkowską od rodziny Kurowiak.

3/ Za + Zofię Śliwa od wspólnoty Tabor.

 

PIĄTEK 27.04.2018

8.00

1/ O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Karoliny.

18.30

1/ Za + Jacka Kandulskiego od Arlety Głowińskiej.

2/ Za + Mariana Harwazińskiego od rodziny Wojtczaków.

3/ Za + Marię Rutkowską – Sobczak w 2 rocznicę śmierci oraz za ++ z rodzin Rutkowskich i Sobczaków.

 

SOBOTA 28.04.2018

 

8.00

1/ W intencji Zofii z okazji 60 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo na każdy dzień życia..

18.30

1/ Za + Jerzego Chudzickiego.

2/ Za ++ męża Jana w dniu urodzin, syna Piotra, rodziców, teściowi dusze w czyśćcu cierpiące.

3/ Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Marka i Katarzyny Falitor z okazji 20 rocznicy ślubu.

4/ Za ++ Mikołaja Majewskiego w 8 rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Majewskich i Kuźniaków.

 

NIEDZIELA 29.04.2018 V Niedziela Wielkanocna

7.00

1/ Za Parafian.

8.00

1/ Za ++ Wacławę i Wacława Kałowych, Cecylię Bis, Franciszkę Kuczę oraz ++ z rodzin Kałowych, Kucze i Bisów.

2/ Za + Wojciecha Tuliszkę od żony.

9.30

1/ Za ++ Stanisławę, Katarzynę, Zygmunta, Mikołaja Rowickich, Mariana Mazurka.

2/ Za ++ Marię i Tadeusza Stawskich, ++ Weronikę i Teofila Woźnych i Mariana Jóźwiaka.

11.00

1/ Za ++ Henryka Siejka w 11 rocznicę śmierci.

2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla Franka w 5 rocznicę urodzin.

12.30

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla Barbary i Ryszarda z okazji 40 rocznicy ślubu dla jubilatów, dzieci oraz wnucząt.

2/ Za ++ Leona w 35 rocznicę śmierci, syna Ryszarda oraz ++ rodziców Janinę i Leona

19.00

1/ Za + Krystynę Rutkowską od dzieci Anny, Joanny i Piotra.

Intencje mszalne 15 – 22.04.2018

NIEDZIELA 15.04.2018 III Niedziela Wielkanocna

7.00

1/ Za Parafian

8.00

1/ Za ++ Cecylię, Jana, Jarosława Wardęgów, Jana Rzeszowskiego, Zofię Kałużną.

2/ Dziękczynno – błagalna z podziękowaniem za uratowanie życia Aleksandry Wojczyńskiej z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo.

9.30

1/ Za ++ rodziców Salomeę i Leona Skolasińskich o radość życia wiecznego.

2/ Za ++ Annę, Wiktorię, Jana Olejniczaków oraz + Urszulę Cenker..

11.00

1/ Za + Patryka Kaczmarka w 2 rocznicę śmierci od mamy i dziadków.

12.30

1/ ++ rodziców Gerarda i Barbarę Viola, ++ Zbigniewa, Kazimierza, Bronisława i dusze w czyśćcu cierpiące

2/ Za + Zdzisława Szajek od brata Zbyszka z rodziną

Chrzest – Zuzanna Sokolnicka.

19.00

1/ Za + Dorotę Lisowską w 15 rocznicę śmierci i Czesława Lisowskiego.

2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 30 rocznicy ślubu Agaty i Wojciecha z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

 

PONIEDZIAŁEK 16.04.2018 

8.00

1/ Za + Genowefę Szaj – od uczestników pogrzebu.

2/ W intencji Edwarda Marchewki z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski.

18.30

1/ Za ++ Bernadetę i Halinę Sadowskie.

2/ Za + Ryszarda Walkowiaka od brata Mieczysława z rodziną..

3/ Za + Konrada Sobkowiaka – od grona pedagogicznego SP nr 4..

 

WTOREK 17.04.2018

8.00

1/ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Nowenna do Św. Antoniego

17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30

1/ W intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, za dusze w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników.

2/ Za + mamę Zofię Nagel w 14 rocznicę śmierci, jej męża ora brata Mieczysława.

3/ Za + Mirosława Drobnik – od Ewy i Kazimierza Niełacnych.

4/ Za + Aleksandrę Śliwińską w 4 rocznicę śmierci

 

ŚRODA 18.04.2018

8.00

1\ Za + Wojciecha Fraszewskiego od uczestników pogrzebu.

18.30

1/ Za + Grzegorza Boguszyńskiego o dar nieba.

2/ Za + Jacka Kandulskiego – od rodziny i przyjaciół.

3/ W intencji Józefa Woźniaka z okazji 90. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

4/ Za + Wojciecha Fraszewskiego – od Grażyny i Krzysztofa Durniatów.

 

CZWARTEK 19.04.2018

8.00

1/ Za + Adama Żółtaszka w 1. rocznicę śmierci.

18.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

18.30

1/ Za + Stefana Śmigla – od rodziny Kasprzyckich i Kowalewskiej.

2/ Za + męża Zygmunta; ++ rodziców i teściów oraz ++ krewnych z obu stron.

3/ Za + Genowefę Szaj – od sąsiadów rodziny Lenartowskich.

 

PIĄTEK 20.04.2018

8.00

1/ Za + Lidię Rakowską – od sąsiadki Ewy z rodziną.

18.30

1/ Za ++ Elżbietę Przewoźną w 18. rocznicę śmierci i Lecha Przewoźnego – od rodziny.

2/ Za + Jacka Kandulskiego – od sąsiadów Witkowskich i Łuczaków.

3/ Za + Helenę i Edmunda oraz ++ z rodziny Buchwaldów.

 

SOBOTA 21.04.2018

 

8.00

1/ Za + Bożenę Nowak – od syna z rodziną.

17.00 Ślub: Mól - Dolata

18.30

1/ Za ++ Krystynę, Kazimierę, Sylwestra Jańczak oraz + Agnieszkę Michalak.

2/ Za + Mariana Kowalewskiego w 26. rocznicę śmierci i + Bernarda Kowalewskiego w 3. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów.

3/ Z okazji 11. rocznicy ślubu Magdaleny i Artura,  z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o Bożą opiekę dla syna Bartka.

1/ Za ++ Marię, Władysława, Stanisława Drzewuckich i ++ z rodziny.

 

NIEDZIELA 22.04.2018 IV Niedziela Wielkanocna

7.00

1/ Za Parafian.

8.00

1/ Za + Jerzego Łukaszewskiego, Helenę i Józefa Ratajczaków i ++ z rodziny Łukaszewskich.

2/ Za + syna Wojciecha Probańskiego oraz ++ rodzeństwo z obojga stron.

9.30

1/ Za + Janinę i Franciszka Malcherek oraz ++ z rodziny.

2/ W intencji Magdaleny i Piotra z okazji 24. rocznicy ślubu, z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.

11.00

1/ Za ++ Jerzego Miętkiewicza, Jerzego Steca; Katarzynę, Władysława i Stanisława Woźniaków.

2/ Za + Lecha Kina – od rodzin Pawełków, Stolarskich i Chmarzyńskich.

12.30

1/ Za + Marka Zielińskiego – o radość życia wiecznego.

2/ Z podziękowaniem Opatrzności Bożej i Matce Niepokalanej za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla O. Jerzego Ditricha z okazji imienin.

Chrzty: Kacper Balcerek, Karol Jeleniewicz, Aleksander Brodowski,

Rozalia Gać,

19.00

1/ O błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Siostry Agneli – intencja od ministrantów seniorów.