NIEDZIELA 01.05.2022

7.00

1/ Za Parafian.

8.00

1/ Z podziękowaniem Bogu i N.M.P. za wstawiennictwo i za wszystkie dary i opiekę.

2/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

9.30

1/ Za ++ Czesławę i Czesława Żurków; Stanisławę i Zygmunta Rowickich oraz Mariana, Zofię i Antoniego Mazurków.

2/ Za ++ z rodzin Kozłowskich i Kostrzaków.

11.00

1/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

12.00

Różaniec w intencji żyjących i za ++ członków Żywego Różańca.

12.30

1/ Za żywych i ++ członków Żywego Różańca.

2/ rez. /p.Drzewiecki/

18.30

Nabożeństwo majowe.

19.00

1/ Za ++ Marię i Edwarda Bartniczak.

2/ O łaski Boże dla Ewy i Michała.

PONIEDZIAŁEK 02.05.2022

8.00

1/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

2/ Za ++ Halinę i Krystynę Guzek.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

3/ Za ++ Stanisławę, Kazimierza, Zdzisława i Henia Nowickich.

1/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

2/ Za ++ Halinę i Krystynę Guzek.

Nabożeństwo majowe.

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

3/ Za ++ Stanisławę, Kazimierza, Zdzisława i Henia Nowickich.

WTOREK 03.05.2022 N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI 

7.00

1/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

8.00

1/ Za + Stanisława Wita w 3. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny.

9.30

1/ W intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P. w rocznicę założenia Zgromadzenia.

2/ W intencji Karoliny, Adama, + Moniki i + Antoniego.

11.00

1/ Za + Kazimierza Nowak i  ++ rodziców Helenę i Franciszka Nowak – od szwagierki z rodziną.

2/ Za + Kazimierza Perzyńskiego – od brata i chrześniaczki z rodzinami.

12.30

1/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

2/ W intencji maturzystów Uli i Tobiasza o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. na czas egzaminów i podejmowania decyzji życiowych.

18.30

Nabożeństwo majowe.

19.00

1/ Za + Marię Komer – od koleżanek.

2/ Za + Stanisława Stępniak o rodność życia wiecznego.

ŚRODA 04.05.2022

8.00

1/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

2/ Za + Bernarda Trojanowskiego – od Mirosławy i Marka Strzyżewskich z rodziną.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – od wspólnoty Tabor.

2/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

3/ Za + Jana Rodziaka – od siostry Zofii z synem.

CZWARTEK 05.05.2022

8.00

1/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

2/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

10.30

Za + Krzysztofa Steinke /czyt. Stajnke/ – pogrzebowa.

17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu – o powołania kapłańskie i zakonne.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1.Msza św. zbiorcza:

   1/ O powołania do służby w Kościele z naszej wspólnoty parafialnej.

2/ Za czcicieli Bożego Miłosierdzia.

3/ Za ++ poleconych w wypominkach.

4/ O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P.

5/ Przez Serce Mary dziękujemy Bogu za dar życia Diani Saldana.

2. W podziękowaniu za Miłosierdzie Boże, w intencji kapłanów, misjonarzy, zakonów żeńskich i męskich, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników.

3. Za + Czesławę Dworczyńską.

PIĄTEK 06.05.2022

8.00

1/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

2/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

16.00

Ślub: Wanat –  Mrożek

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1.Msza św. zbiorcza:

   1/ Za ++ poleconych w wypominkach.

   2/ Za ++ Jana, Piotra, ++ rodziców i krewnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

   3/ Za ++ z rodzin Goryniów, Ratajczaków, Frąckowiaków i Nowaczyków.

   4/ Za ++ rodziców; brata, krewnych i  ++ dziadków z obojga stron; ++ z rodziny

Lewandowskich i za dusze w czyśćcu cierpiące.

5/ Za ++ Annę, Helenę, Karola, Teresę, Helenę i Czesława oraz dusze w czyśćcu

cierpiące.

6/ Za + Bogdana Riedricha – od przyjaciół.

7/ Za + Henryka Budzyńskiego i + Barbarę Andrzejewską.

8/ W intencji Kasi o dar zdrowia.

9/ Za ++ Kazimierę i Kazimierza Kasztelan.

10/ Za + Jolantę Buchwald – od rodziny Stefanków.

11/ O światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla maturzystów.

2. Za + Władysława Rydiana w 1. rocznicę śmierci; ++ Stanisławę i Czesława Rydian; ++ Zofię i Romana Jaskułę; Henrykę Grupa; + Hieronima Rydiana i ++ z rodziny.

3. Za + Jadwigę Turek i ++ z rodziny.

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

SOBOTA 07.05.2022

8.00

1/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

2/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ Za + przyjaciółkę Teresę Kujawską w 15. rocznicę śmierci – od Ewy z rodziną.

2/ Za ++ Stanisława i Sławomira Sikora z okazji urodzin.

3/ Za + Zdzisława Nowickiego o radość życia wiecznego – od sąsiadów z ul. Komornickiej, Głuchowskiej i Ostatniej.

NIEDIZELA 08.05.2022

7.00

1/ Za ofiarodawców, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.

8.00

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Lucyny i Zenona w 23. rocznicę ślubu.

9.30

1/ Za ++ Stefanię i Tadeusza Schneider.

2/ Za + Stanisławę Kasprowicz w 41. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Kasprowiczów.

11.00

1/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

2/ Za ++ Jadwigę, Alfreda Nyga; Mieczysława, Łukasza Wojciechowskich oraz  Irenę Sobkiewicz.

12.30

1/ W intencji O. Wojciecha Wojtkowiaka OMI z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich.

2/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

3/ Za + Stanisława Pawełka w 44. rocznicę śmierci oraz za + Edwarda Cegla w 10. rocznicę śmierci i za ++ z obu stron.

4/ Za + Marka Zielińskiego w 10. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Zielińskich i Zbierskich.

18.30

Nabożeństwo majowe.

19.00

1/ Za + Franciszka Kniata w 32. rocznicę śmierci.