NIEDZIELA 05.02.2023

8.00

1/ W intencji Anny i jej rodziny o potrzebne łaski i Bożą opiekę oraz ++ z jej rodziny.

2/ Za ++ Wincentego, Gertrudę i Henrykę Cichowskich.

9.30

1/ Za ++ Marię z okazji imienin i Ludwika  Koniecznych.

2/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

11.00

1/ Za + Edwarda Czerniewicza – od siostry Stanisławy.

2/ Za ++ Zofię i Jana Wołyńskich.

12.30

1/ Za żywych i ++ członków Żywego Różańca oraz + Halinę Majewską.

2/ Za ++ rodziców Krystynę i Edmunda Ostrowskich; za ++ z rodzin Ławiaków i Furtaków oraz za ++ rodziców Zofię i Karola Prętkich.

19.00

1/ Za Parafian.

2/ Za + Anielę Szcześko w 12. rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK 06.2023

8.00

1/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

2/ Za ++ Henryka i Jadwigę oraz Martę i Józefa.

18.30

1/ Za + Władysława Wojtalaka – od Bożeny i Janusza Grodziskich z rodziną.

2/ Za + Olgierda Baehr /czyt.Ber/  – od Beaty i Piotra.

WTOREK 07.02.2023

8.00

1/ Za + Eugeniusza Górnego – od sąsiadów z ul. Będlewskiej, Komornickiej , Konarzewskiej, Głuchowskiej i Ostatniej.

2/ Za + Zdzisława Szuplewskiego – od żony.

18.00

Nabożeństwo misyjne.

18.30

Msza św. misyjna.

1/ Za ++ Stanisława i Sławomira Sikora z racji urodzin.

2/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

3/ W intencji Doroty z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na każdy dzień.

ŚRODA 08.02.2023

8.00

1/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

2/ Za + Zdzisława Szuplewskiego – od Jerzego i Krystyny Dziedzic.

18.30

1/ Za + Annę Jankowiak – od matki chrzestnej.

2/ Za + Zofię Hurysz w 6. rocznicę śmierci.

CZWARTEK 09.02.2023

8.00

1/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

2/ Za + Czesława Bąka – od uczestników pogrzebu.

18.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.30

1/ Z podziękowaniem za Bożą opiekę i przeżyte 50 lat, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Maryi Niepokalanej na dalsze lata dla O. Proboszcza Bartosza Madejskiego OMI – od Żywego Różańca.

2/ Za ++ Józefę i Wojciecha Tomczyków oraz Małgorzatę i Stanisława Gałków.

3/ W intencji Radio Maryja, TV Trwam, Ojczyzny i papieża Franciszka.

PIĄTEK 10.02.2023

8.00

1/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

2/ Za + Mariana Matusiaka – od uczestników pogrzebu.

18.30

1/ Za + Ryszarda Rembikowskiego.

2/ Za ++ Helenę i Józefa Korzańskich i ++ z  rodziny.

SOBOTA 11.02.2023

8.00

1/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

10.00

1/ W intencji chorych , cierpiących, ubogich i ludzi w podeszłym wieku.

18.30

1/ W intencji trzeciej róży różańcowej pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes.

2/ Za ++ Joannę i Witolda Ruminów oraz rodziców z obojga stron.

NIEDZIELA 12.02.2023

8.00

1/ Za + Waldemara Kościukiewicza w 21. rocznicę śmierci i za ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.

2/ W intencji budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła.

9.30

1/ Za + Stanisława Sołtysiaka w 15. rocznicę śmierci oraz + Janinę o radość życia wiecznego.

2/ Za + Ryszarda Uranowskiego oraz Teofilę i Piotra Uranowskich.

11.00

1/ W intencji O. Proboszcza Bartosza Madejskiego OMI z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej  – od całej wspólnoty parafialnej.

2/ W intencji Janusza z okazji 70. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.

3/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

12.30

1/ Za + męża Jana w 17. rocznicę śmierci.

2/ rez./p. Przybylska/

Chrzest: Lila Sokal – Piechocka,

19.00

1/ Za + Leona Goździewicza.