Niedziela 08.08.2021

7.00

1). Za + Marię Smołę o radość życia wiecznego – od syna z rodziną

2). Za budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła

8.00

Za ++ Urszulę Jaworską i Pawła Biernackiego

9.30

Za ++ Apolonię, Henryka, Przemysława Koralewskich, Piotra i Leonarda Bartoszewskich

11.00

1). Za + Andrzeja Kaczmarka (greg.)

2). Za ++ Janinę i Stanisława Toporków

12.30

1). Za + mamę i babcię Wacławę w r.śm. i za ++ z rodziny

2). W intencji Hanny i Pawła Borowczak z okazji 50 r.ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny

19.00

W intencji Urszuli z okazji 19 r.ur. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na każdy dzień

Poniedziałek 09.08.2021 – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża

8.00

Za + Andrzeja Kaczmarka (greg.)

18.30

1). Rez. Radio Maryja

2). Za + Władysława Rydian – od syna Artura z rodziną

3). O Boże błogosławieństwo dla Mariana

Wtorek 10.08 – święto św. Wawrzyńca

8.00

Za + Andrzeja Kaczmarka (greg.)

18.30

1). Za + Jadwigę w 27 r.śm. i za + Mieczysława Mielcarek

2). Za + Stanisława Borkiewicza

3). Za + Romana Przybył – od rodziny Szczęsnowskich

4). Za ++ rodziców Czesławę i Józefa Szafrańskich w 15 r.śm. Czesławy

Środa 11.08.2021 – wspomnienie św. Klary

8.00

Za + Andrzeja Kaczmarka (greg.)

18.30

1). Za + Irenę Ceranek – od sąsiadów z ulic Włoszakowickiej, Leszczyńskiej i Głuchowskiej

2). Za + Adama Zazula – od wnuka Bartosza z rodziną

3). Za + Mariannę i Mariana Myko

4). Za + Leokadię Biadała – od wspólnoty Epifania

Czwartek 12.08.2021 – dzień powszedni

8.00

1). Za + męża Jana Żerko w 11 r.śm., za ++ rodziców z obojga stron

2). Za + Floriana Gryske – od rodziny Wojciechowskich z ul. Śmigielskiej

18.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.30

1). Za + Alinę Kornat w 3 r.śm., za + Franciszka oraz za ++ z rodziny

2). W intencji Róży Różańcowej Rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej róży

3). Za + Andrzeja Kaczmarka (greg.)

Piątek 13.08.2021 – dzień fatimski

1). Za chorych. Cierpiących, ubogich i ludzi w podeszłym wieku

2). O radość życia wiecznego dla + Czesława w 47 r.śm. oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Nabożeństwo fatimskie za chorych

17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30

1). Msza święta zbiorcza:

– w intencji czcicieli MB Fatimskiej

– w intencji redakcji gazetki parafialnej

– w intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin – przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej

– z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Karoliny i Jakuba z okazji 10 r.ślubu

– za ++ z rodzin Riedrich, Mielcarek

– w intencji młodzieży uczestniczącej w Festiwalu życia oraz ich opiekunów, z prośba o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej – od wspólnoty Miłosierdzia

– za + Andrzeja Braczyńskiego

– w intencji Alka z prośbą o zdrowie i umocnienie w walce z chorobą

– w intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od wspólnoty Miłosierdzia
– w intencji pensjonariuszy Domu Zofia, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych

– za + polecanych w wypominkach

– z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych

2). Za + Włodzimierza Mańkę i za ++ z rodziny

3). W intencji Ewy i Mariusza z okazji 20 r.ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Niepokalanej dla całej rodziny

Różaniec fatimski, procesja, apel.

Sobota 14.08.2021 – wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe

8.00

1). W intencji Grzegorza z okazji 60-ej rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi Niepokalanej dla Jubilata i całej rodziny

2). Za + Andrzeja Kaczmarka (greg.)

18.30

1). Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla ++ z rodziny

2). Za ++ Helenę i Zbigniewa Piaseckich, Kazimierę i Andrzeja Podeszwa

3). Za ++ rodziców z obojga stron oraz za ++ krewnych

Niedziela 15.08.2021 – uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej

7.00

1) Za Parafian

2). Za + Andrzeja Kaczmarka (greg.)

8.00

Za + Krystynę w 1 r.śm.

9.30

1). Za + Marię Szustak o radość życia wiecznego

2). Za + Jana Kubackiego – od Haliny z mężem

11.00

Za ++ Jana i Antoninę Jesikiewiczów, Michała i Mariannę Kaźmierskich, Kazimierza Orzechowskiego

12.30

1). Za ++ Ewarysta, Fryderykę, Jerzego, za ++ z rodziny oraz w pewnej intencji

2). W intencji Bożeny i Jana w 51 r.ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny

19.00

Za ++ rodziców Stanisława i Stefanię oraz za ++ z rodzin Stachowiaków i Roszkiewiczów