XXXI Niedziela Zwykła 08.11.2020

8.00

1/ Za ++ Zygfrydę, Bronisławę, Lecha oraz ++ z rodziny Wolskich.

2/ Za + Eugeniusza Kaczmarka z okazji urodzin i ++ z rodziny.

9.30

1/ Za + Elżbietę Dratwę  z okazji urodzin i imienin oraz ++ z rodziny Piłatów, Dratwów i Baraniaków – od Reginy i Anny z rodziną.

2/ Za ++ rodziców Mariana i Krystynę Chorobowiczów – od synów z rodzinami

11.00

1/ Za + Wojciecha Landowskiego i ++ z rodziny.

2/ Za + Danutę Świdzińską od rodziny Barszcz, Schonknecht i Stasiuk.

12.30

1/ W intencji żyjących i ++ członków Żywego Różańca .

2/ Za + Teresę Drzewiecką w 2 rocznicę śmierci.

17.00

1/ W intencji ofiarodawców, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.

18.15 Różaniec z wypominkami

19.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

Poniedziałek 09.11.2020

8.00

1/  Za + Janinę Zyśko – greg.

 

17.45 Różaniec z wypominkami

18.30

1/ W intencji Radio Maryja Tw Trwam, papieża Franciszka i naszej Ojczyzny.

2/ Za + Floriana Majewskiego od sąsiadów.

3/ Za + Urszulę Bystrzycką od dzieci i siostry.

Wtorek 10.11.2020

8.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

Nowenna do Św. Antoniego

17.45 Różaniec z wypominkami

18.30

1/ W intencji syna Bartosza z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Bożą opiekę i Dary Ducha Świętego.

2/ Za + Włodzimierza Mól od uczestników pogrzebu.

3/ Za + Janinę Turkot od Wspólnoty Kręgu Biblijnego.

Środa 11.11.2020 Święto Niepodległości

8.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

2/ Za ++ Marię, Józefa, Reginę oraz ++ dziadków Cecylię i Stanisława Helerów.

10.00

1/ W intencji Ojczyzny

2/ Za + Mariana Wosia oraz ++ z rodziny.

18.30

1/ Za ++ Józefa i Martę Jasińskich.

2/ Za + Jana Gil od siostry Zofii z rodziną.

3/ Za + Jadwigę Rybicką i ++ z rodziny..

Czwartek 12.11.2020

8.00

1/ Za ++ braci Wojciecha i Bogdana oraz za ++ z rodziny o radość życia wiecznego.

18.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

18.30

1/ W intencji róży Różańcowej Rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej Róży.

2/ Za + Janinę Zyśko – greg.

3/ Za + Janinę Hańczyk.

 

Piątek 13.11.2020

8.00

1/  W intencji chorych, cierpiących, ubogich i ludzi w podeszłym wieku.

2/  Za + Janinę Zyśko – greg.

Nabożeństwo fatimskie dla chorych

17.30 Adoracja NS i Nowenna do Chrystusa Króla

17.45 Różaniec Fatimski

18.30

1/  Msza św. zbiorcza:

-W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej

– W intencji Redakcji Gazetki parafialnej

– W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin.

– Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej i ++ małżonki

– Za ++ polecanych w wypominkach

– Za ++ rodziców Henrykę, Floriana, Adama Mendelewskich, ++ Anielę i Jarosława Wiśniewskich ++ Marię i Mariana Basińskich, Bronisławę i Stanisława Wachowiaków, + Elżbietę Glumińską, ++ Franciszkę i Leona Bartczak, Reginę, Alicję Jończyk, + Janinę Domagała, Barbarę Wasiak, Alinę i Tadeusza Czekanowskich, o. Tadeusza Hajduka OMI i ks. Floriana Derezińskiego.

– Za ++ Zofię, Stanisława Hurysz, Felicję Degórską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

– W intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od Wspólnoty Miłosierdzia

– W intencji Pensjonariuszy Domu Zofia, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych.

– Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

– za ++ Stanisława i Janinę Sołtysiak, ++ Salomeę i Leona Skolasińskich, o. Tadeusza Hajduka OMI z okazji imienin.

– Za + Danutę Świdzińską od Żywego Różańca,

– za ++ z rodziny Mielcarek, Fąferek, Riedrich i Silskich,

– z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na każdy dzień oraz w pewnej intencji.

2/ + Włodzimierza Mańkę i ++ z rodziny

3/ W intencji Zbigniewa z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę.

Sobota  14.11.2020

8.00

1/ W dniu urodzin Bł. Edmunda o jego kanonizację i rozwój dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie.

2/ O łaskę nieba dla Danuty Sołeckiej.

17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 Nowenna do Chrystusa Króla

18.30

1/ Za + Irenę Dehmel w 4 rocznicę śmierci i Franciszkę Michalską w 20 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.

2/ Za + Mariana Pańczaka w 16 rocznicę śmierci.

3/ Za + Janinę Zyśko – greg.

XXXII Niedziela Zwykła 15.11.2020

8.00

1/ Za ++ kapłanów i osoby konsekrowane z mojej drogi życia ++ przyjaciół i nieprzyjaciół.

2/ Za ++ Czesławę i Władysława Burdów + Czesława Kucharskiego.

9.30

1/ Za + Alfreda Szklarskiego w 30 rocznicę śmierci.

2/ Za ++ Urszulę Zbierską i Barbarę Owczarczak od wnucząt.

11.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

12.30

1/ Za + męża Feliksa Nadolnego w 3 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron – od żony Teresy z rodziną

17.00

1/ Za Parafian

18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30 Nowenna do Chrystusa Króla

19.00

1/ Za ++ rodziców, braci Romana, Zenona i Waldemara, ++ Waldemara Pietz, Krystynę Adamczak i Marię Wychowaniec.