NIEDZIELA 08.12.2019 II Niedziela Adwentu – Niepokalane Poczęcie NMP

8.00

1/ W intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w święto Patronalne o rozwój duchowy Zgromadzenia i dar nowych powołań.

2/ W pewnej intencji.

9.30

1/ Za ++ Barbarę Urbaniak w 6 rocznicę śmierci Czesława Urbaniaka ++ z rodziny Urbaniaków i Marciniaków.

2/ Za ++ rodziców Stanisławę i Stanisława Pawlaków w rocznicę śmierci taty oraz dziadków z obydwu stron.

11.00

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Marysi z okazji 5 urodzin i imienin.

12.30

1/ Za ++ Przemysława Drzewieckiego i Stanisławę Wieczorek.

2/ W intencji Marii Teichert z okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.

Chrzty:

Amelia Przybylak

19.00

1/ W intencji ofiarodawców, budowniczych i dobroczyńców kościoła.

2/ Za + Tadeusza – greg..

 

Poniedziałek 09.12.2019

8.00

1/ Za ++ rodziców Mariana, Anielę, Mariannę i Marcina – od córek.

 

18.30 Roraty

1/ W intencji Ojca Świętego Franciszka, radio Maryja, Tv Trwam i Ojczyzny

2/ Za + Tadeusza – greg.

3/ Za ++ Romana, Kornelię i Zdzisława Lewandowskich.

4/ Za + Genowefę Kaczmarczyk.

 

 

WTOREK 10.12.2019  

8.00

1/ Za + Tadeusza – greg.

2/ W intencji Barbary z okazji imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej i dobre wybory życiowe.

Nowenna do Św. Antoniego

 10.30 Za + Danutę Krajewską – pogrzebowa

18.30 Roraty

1/ Za + Zdzisławę Głowacką od sąsiadów z ulic Będlewskiej, Trzebawskiej, Komornickiej, Konarzewskiej, Zamysłowskiej, Głuchowskiej, Granowskiej.

2/ Za + Leokadię Osińską.

3/ Za + Małgorzatę Mazur od rodziny Królik.

 

ŚRODA 11.12.2019

8.00

1/ Za + Tadeusza – greg.

 

18.30

1/ O pokój na świecie od wspólnoty Tabor.

2/ Za + Lucynę Duks od córki i wnucząt.

3/ Za + Władysławę Heinz.

4/ Za + Władysława Masłowskiego w 7 rocznicę śmierci ++ z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK 12.12.2019

 8.00

1/  Za + Genowefę Rura od uczestników pogrzebu.

 

18.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

18.30 Roraty

1/ W intencji Róży Różańcowej Rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej Róży.

2/ Za + Tadeusza – greg.

3/ Za + Annę Walendowską – Garczarczyk – od Wandy i Ryszarda Gałków.

4/ Za + Mariannę Drzymała – od szwagierki Grażyny z rodziną.

 

PIĄTEK 13.12.2019 Dzień Fatimski

 8.00

1/  Za chorych, cierpiących i ludzi w podeszłym wieku.

2/ Za + Tadeusza – greg.

Nabożeństwo fatimskie dla chorych

12.00 Za + Jadwigę Ejsak – Chmielewską – pogrzebowa

17.15 Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.45 Różaniec fatimski

18.30 Roraty

1/ Msza św. zbiorcza:

– W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej

– W intencji Redakcji Gazetki parafialnej

– W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin.

– Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej i ++ małżonki

– Za ++ polecanych w wypominkach

– Za ++ rodziców Henrykę, Floriana Mendelewskich, ++ Anielę i Jarosława Wiśniewskich ++ Marię i Mariana Basińskich, Bronisławę i Stanisława Wachowiaków, + Elżbietę Glumińską, ++ Franciszkę i Leona Bartczak, Reginę, Alicję Jończyk, + Janinę Domagała, Barbarę Wasiak, Alinę i Tadeusza Czekanowskich, o. Tadeusza Hajduka OMI i ks. Floriana Derezińskiego.

– Za ++ Zofię, Stanisława Hurysz, Felicję Degórską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

– W intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od Wspólnoty Miłosierdzia

– W intencji Pensjonariuszy Domu Zofia, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych.

– Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

– Za + brata Bogdana i ++ z rodziny,

– za + Wacława Matusewicza od córki z rodziną,

– z podziękowaniem za otrzymane iłski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo,

– za ++ Łucję i Czesława Nowaków,

– za ++ Krystynę, Zenona, Janinę, Mariannę, Stanisława Klimczyńskich, Małgorzatę i Macieja Wójcik, Małgorzatę i Mikołaja Klimczyńskich oraz Janinę Król.

– za + Zbigniewa Szymczaka od sąsiadów z ul. Żerkowskiej.

2/ Rez. JPII.

3/ Za + Włodzimierza Mańkę.

4/ Za + mamę Janinę Sołtysiak w 3 rocznicę śmierci i + Stanisława o radość życia wiecznego.

 

SOBOTA 14.11.2019

 8.00

1/ Za + Helenę Zakrzewską w 8 rocznicę śmierci ++ Ryszarda i Kazimierza Zakrzewskich.

2/ Za + Tadeusza – greg.

 

18.30

1/ Za + Franciszka Siejka w 23 rocznicę śmierci.

2/ Za + męża Franciszka ++ rodziców i rodzeństwo z obojga stron.

3/ Za ++ Wandę, Mariana, Małgorzatę Lesickich, ++ Zofię, Ignacego, Czesławę Borowczak oraz ++ krewnych z obojga stron o radość życia wiecznego.

 

NIEDZIELA 15.12.2019 III Niedziela Adwentu – Gaudete

8.00

1/ Za Parafian.

2/ Za + mamę Lucynę Woźniak w 4 rocznicę śmierci + tatę Józefa Woźniaka.

9.30

1/ Za ++ Wacławę i Wacława Kałowych ++ z rodziny Kałowych i Bisów.

2/ Za ++ Hannę, Zygfryda, Stanisławę, Józefa Jarczyńskich, Izabelę Skierską.

11.00

1/ W intencji Siostry Gaudiozy z okazji imienin.

2/ Za ++ Halinę, Franciszka i Grzegorza, Andrzeja Kabat, Pelagię i Mariana Kapała oraz Irenę Sobkiewicz – Sadowską i ++ z rodziny.

12.30

1/ Za + Salomeę Dachterę w 13 rocznicę śmierci, + Brygidę Woźną oraz ++ z rodziny.

2/ Za + Mirosławę w 7 rocznicę śmierci – od męża, córki i syna

19.00

1/ Za + Tadeusza – greg.

2/ Za ++ Piotra i Klemensa Masiakowskich oraz ++ z rodziny Marciniaków i Masiakowskich.