15 Niedziela Zwykła 12.07.2020  

7.00

1/ O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski w rodzinie.

2/ Za ++ rodziców Jerzego i Stefanię Biernackich o radość życia wiecznego

8.00

1/ Za + Eugeniusza Kaczmarka w 9 rocznicę śmierci i ++ z rodziny

9.30

1/ Za ++ Stefanię i Adama Kantor oraz ++ z rodzin Kantorów i Rapiorów.

11.00

1/ Za + Zenona Machnikowskiego od sąsiadów z ul. Trąmpczyńskiego.

12.30

1/ W intencji ofiarodawców, dobroczyńców i budowniczych Kościoła.

2/ O Boże błogosławieństwo, pokój i miłość dla rodzin Żołądków, Bartkowiaków i Kowalskich.

Chrzty:

Ignacy Piotr Skuczyński

Nikodem Jankowiak

Antonina Żołądek

19.00

1/ Za + Kazimierza Węglewskiego – greg.

Poniedziałek 13.07.2020 

8.00

1/ W intencji chorych, cierpiących, ubogich i ludzi w podeszłym wieku.

2/ Za + Kazimierza Węglewskiego – greg.

Nabożeństwo fatimskie dla chorych

18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

– W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej

– W intencji Redakcji Gazetki parafialnej

– W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin.

– Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej i ++ małżonki

– Za ++ polecanych w wypominkach

– Za ++ rodziców Henrykę, Floriana, Adama Mendelewskich, ++ Anielę i Jarosława Wiśniewskich ++ Marię i Mariana Basińskich, Bronisławę i Stanisława Wachowiaków, + Elżbietę Glumińską, ++ Franciszkę i Leona Bartczak, Reginę, Alicję Jończyk, + Janinę Domagała, Barbarę Wasiak, Alinę i Tadeusza Czekanowskich, o. Tadeusza Hajduka OMI i ks. Floriana Derezińskiego.

– Za ++ Zofię, Stanisława Hurysz, Felicję Degórską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

– W intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od Wspólnoty Miłosierdzia

– W intencji Pensjonariuszy Domu Zofia, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych.

– Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

– w pewnej intencji Panu Bogu wiadomej,

– W intencji Teresy z okazji 85 rocznicy urodzin z próbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i siły do pokonywania codziennych trudów oraz opiekę Matki Bożej fatimskiej.

– Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce najświętszej za otrzymane iłski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i w pewnej intencji,

– W intencji Marii i Wiesława z okazji 51 rocznicy śluby z podziękowaniem za wspólnie spędzone lata z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny,

– z prośbą o potrzebne iłski, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej, Dary Ducha Świętego dla wnuka Janka z okazji 18 urodzin.

2/ Za + Włodzimierza Mańkę.

3/ Za + O. Tadeusza Hajduka OMI w 10 rocznicę śmierci – od rodziny Skolasińskich

 Różaniec fatimski, Procesja i Apel

Wtorek 14.07.2020  

8.00

1/ Za + Kazimierza Węglewskiego – greg.

 18.30

1/ Za + Wojciecha Grabarkiewicza w 20 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Grabarkiewiczów.

2/ Za + Zdzisławę Nowak od sąsiadów z ul. Śmiełowskiej.

3/ Za + Wiktorię Tic w 50 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

4/ Za ++ Dorotę Bartkowiak i jej męża Stanisława od Marii, Kingi i Mai

 Środa 15.07.2020

8.00

1/ Za + Kazimierza Węglewskiego – greg.

 

18.30

1/ Za + Henrykę Grupa ++ z rodziny Jaskóła i Rydian.

2/ Za + Zdzisławę Nowak od uczestników pogrzebu.

3/ Za + Wojciecha Małeckiego od uczestników pogrzebu.

 

Czwartek 16.07.2020

 8.00

1/ Za + Kazimierza Węglewskiego – greg.

18.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.30

1/ Za W intencji Róży Różańcowej Rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej Róży.

2/ W intencji dziękczynnej z okazji 2 rocznicy ślubu Agaty i Michała z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla małżonków i dzieci.

3/ Z okazji urodzin Marka, Emilii, Gabrysi i Wojtusia z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

 

Piątek 17.07.2020

8.00

1/ Za + Kazimierza Węglewskiego – greg.

18.30

1/ Za + Jana Golaka – od rodziny Wiatrów.

2/ Za + Alojzego – od Gabrieli i Mieczysława.

3/ Za ++ Stanisława i Ryszarda Cisłowskich oraz o zdrowie i Bożą opiekę dla Stanisławy.

Sobota  18.07.2020

8.00

1/ Za + Kazimierza Węglewskiego – greg.

18.30

1/ Za ++ Antoninę, Michała, Kazimierza, Edmunda Janeckich.

2/ Za ++ rodziców Jadwigę w 37 rocznicę śmierci i Marcelego Geppert w 54 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

 

3/ Za + Weronikę Stroińską i ++ z rodziny Stroińskich, Chraplaków i Kotlarskich.

16 Niedziela Zwykła 19.07.2020  

7.00

1/ Za Parafian

8.00

1/ Za ++ Czesławę, Czesława i Władysława z okazji imienin

9.30

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej z okazji urodzin Lidii Wiertelak.

2/ Za ++ Annę i Wacława Pietrzaków i ++ z rodziny.

11.00

1/ W intencji Zofii i Stanisława w 60 rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

12.30

1/ Za + Czesławę Zielińską z okazji imienin i ++ z rodziny Zielińskich, Chudych, Misiornych i Kmieciów.

2/ Za ++ Fryderykę, Czesława, Ewarysta, Stefanię, Ksawerego o łaskę oglądania Boga twarzą w twarz w niebie.

19.00

1/ Za + Kazimierza Węglewskiego – greg.