NIEDZIELA 19.03.2023 IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8.00

1/ Za ++ Marię, Józefa i Piotra Pigulskich.

2/ Za + Jana Wielocha./greg./

9.30

1/ Za ++ rodziców Stanisławę i Stanisława Pawlak oraz Weronikę, Marię i Łucję.

2/ Za ++ Elżbietę Wojciechowską i Tadeusza Schneider.

3/ W intencji O. Józefa Wcisło OMI z okazji imienin,  z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz patrona Św. Józefa.

11.00

1/ Za + Józefa Popowicza.

2/ Za + Stefana Bocheńskiego w 45. rocznicę śmierci.

12.30

1/ rez./p. Duszyńska/

2/ Za + Ryszarda Bazelaka w 12. rocznicę śmierci – od żony i dzieci z rodzinami oraz za ++ Józefa i Piotra i + chrześniaczkę Danutę.

16.00

Gorzkie Żale.

16.45

1/ Za + Halinę Graczyk./greg./

19.00

1/ Za ++  Stanisławę, Kazimierza, Zdzisława i Henia Nowickich.

PONIEDZIAŁEK 20.03.2023

8.00

1/ Za + Jana Wielocha./greg./

2/ Za + Marka Strynka – od mieszkańców z ul. Gołuchowskiej, Kotlińskiej,

Jaraczewskiej i Koźmińskiej.

18.30

1/ Za + Jadwigę Hak i ++ z rodzin Banaszaków i Grędów.

2/ Za + Halinę Graczyk./greg./

3/ Za + Halinę Majewską – od rodziny z Ostrołęki.

WTOREK 21.03.2023

8.00

1/ Za + Halinę Graczyk./greg./

2/ Za + Jana Wielocha./greg./

18.30

1/ Za + Romana Witkowskiego – od sąsiadów z ul. Trąmpczyńskiego.

2/ W intencji żyjących i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, o nawrócenie grzeszników oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

3/ W intencji Łukasza z okazji 25. rocznicy urodzin,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo.

ŚRODA 22.03.2023

8.00

1/ Za + Jana Wielocha./greg./

2/ W intencji Jadwigi z okazji urodzin o potrzebne łaski.

9.30

Za + Jerzego Marciniaka – pogrzebowa.

18.30

1/ Za + Halinę Graczyk./greg./

2/ W intencji Wspólnoty Domowego Kościoła o potrzebne łaski.

3/ Za + Halinę Majewską – od koleżanki Danuty Riedrich.

CZWARTEK 23.03.2023

8.00

1/ Za + Jana Wielocha./greg./

2/ Za + Kazimierza Zyk – od siostry.

18.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.30

1/ Za + Halinę Graczyk./greg./

2/ Za + Piotra Krysztofowicza – od sąsiadów Drzewieckich.

3/ Za + Mirosławę Witkowską – od Moniki z rodziną.

PIĄTEK 24.03.2023

8.00

1/ Za + Halinę Graczyk./greg./

2/ Za + Jana Wielocha./greg./

17.00

Droga Krzyżowa dla dzieci.

17.45

Droga Krzyżowa dla dorosłych.

18.30

1/ W intencji O. Piotra z okazji urodzin,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Niepokalanej.

2/ W intencji Ojczyzny w dniu modlitwy Nieustającego Różańca w naszej Parafii i  w intencji podejmujących modlitwę o potrzebne łaski i Bożą opiekę.

3/ Za + Eugeniusza Chrzanowskiego – od rodziny Świtałów.

4/ Za + Jana Nowaka – od mamy.

SOBOTA 25.03.2023

8.00

1/ Za + Mariannę Przybylską.

2/ Za + Halinę Graczyk./greg./

3/ Za + Jana Wielocha./greg./

17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.30

1.Msza św. zbiorcza:

  • O pokój.
  • Za czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju.
  • Za ++ poleconych w wypominkach.
  • Za + Kasię Duszyńską i dusze w czyśćcu cierpiące.
  • W intencji duchowej adopcji dziecka poczętego i osób podejmujących duchową adopcją.
  • Za + Teresę Gominiak w 2. rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

2. Za ++ Jana, Marię, Genowefę i Bonifacego Paluszaka.

3. Za ++ rodziców Czesława i Marię oraz braci Ignacego i Bogumiła Hoffmann.

NIEDZIELA V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.03.2023

8.00

1/ Za Parafian.

2/ Za + Ryszarda Zakrzewskiego z okazji imienin oraz ++ Helenę, Kazimierza i Krzysztofa Zakrzewskich.

9.30

1/ Za ++ Genowefę, Franciszka, Lecha i Mariana Lemańskich oraz ++ Halinę i Andrzeja Pawlickich.

2/ Za + Ryszarda Uranowskiego – od szwagierki Małgorzaty.

3/ Za + Barbarę Śmielecką.

11.00

1/ W intencji Grażyny i Włodzimierza, z podziękowaniem za otrzymane łaski,  z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz Św. Józefa dla całej rodziny.

2/ Za + Halinę Graczyk./greg./

12.30

1/ Za + Antoninę Białkowską z okazji urodzin i ++ z rodziny.

2/ W intencji Grzegorza z okazji 50. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej.

16.00

Gorzkie Żale.

16.45

1/ Z podziękowaniem za Bożą opiekę i przeżyte lata, z prośbą Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata dla syna Zbyszka z okazji urodzin.

2/ Za + Jana Wielocha./greg./

19.00

1/ Za + Ryszarda Rembikowskiego i za ++ z rodziny.