W najbliższą środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego corocznie obchodzona jako dzień Świętości Życia. Wielu z nas Drodzy Parafianie i Mili Goście w tym dniu rokrocznie podejmowało duchową adopcję dziecka poczętego. W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju nie możemy was wszystkich zaprosić abyście mogli podjąć się tej duchowej adopcji w naszym kościele parafialnym ale zachęcamy aby uczynić to w swoich domach w łączności z Mszą św. o godz. 18.30. Poniżej podajemy tekst przysięgi oraz modlitwę, którą należy odmawiać każdego dnia.

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI”

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25.03.2020 biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

•  jedna Tajemnica Różańca Świętego,

•  moje dobrowolne postanowienia
•  oraz poniższa codzienna modlitwa “Panie Jezu”,  którą teraz po raz pierwszy odmówię

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY “PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, “Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.