W tych dniach tak trudnych w naszej Ojczyźnie i na całym świecie potrzebujemy Bożej pomocy aby w duchu wiary przyjąć wszystko to co nas spotyka. Nasi Ojcowie zawsze w chwilach rozterek i trudów uciekali się pod opiekę Matki Najświętszej i Jej zawierzali swoje życia. Także i my w wymiarze parafialnym chcemy takiego aktu dokonać w dniu Zwiastowania Pańskiego. Na Mszy św. o godz. 18.30 oddam całą naszą parafię, wszystkich jej mieszkańców oraz wszystkich związanych w jakikolwiek sposób z naszym kościołem parafialnym w macierzyńską opiekę Maryi, prosząc o ustanie epidemii i Bożą opiekę nad nami. Posłużę się w czasie tego zawierzenia modlitwą ułożoną przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego wielkiego męża Kościoła i sługę Matki Najświętszej. Proszę was Drodzy Parafianie i Mili Goście naszej parafii abyście w tej godzinie lub w innej dogodnej dla was chwili powtórzyli to zawierzenie w waszych rodzinach. Niech się to dokona przed wizerunkiem Matki Bożej z zapaloną gromnicą lub inną świecą. Poniżej podaję tekst zawierzenia, które starsze pokolenia na pewno pamiętają. W kościele tekst ten jest wyłożony przy wyjściu i wydrukowany na obrazkach z Matką Bożą Częstochowska.

O. Proboszcz

Akt Ofiarowania się Matce Bożej 25.03.2020

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.