Naszym skarbem w Niebie jest tylko to, co jest wykonane w miłości.

(ks. Franciszek Blachnicki)

 

Stanowimy wspólnotę Domowego Kościoła (DK). Jest to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. Dążymy do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Uczestnictwo w DK pomaga nam w budowaniu jedności małżeńskiej oraz wspiera w wychowaniu dzieci w duchu chrześcijańskim.

Kultywujemy duchowość małżeńską poprzez codzienną modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną, lekturę Pisma Świętego, comiesięczny dialog małżeński i wynikającą z niego regułę życia (systematyczna praca nad sobą). Bardzo wartościowym przeżyciem są organizowane w ramach DK rekolekcje.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domach poszczególnych rodzin z danego kręgu DK. Spotkanie kręgu składa się z trzech części: dzielenia się życiem, modlitwy oraz formacji. Dzięki tworzeniu się więzi przyjaźni między rodzinami, spotykamy się również w celach towarzyskich, wzajemnie się wspieramy.

Dodatkowo co miesiąc przeżywamy wspólnie Mszę Św. w intencji naszych wspólnot, adorujemy Pana Jezusa w pierwsze soboty miesiąca w godzinach 11:00-12:00, budujemy jeden z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała, włączamy się do pomocy w czasie liturgii.

W naszej parafii istnieją 3 kręgi, złożone z 3-5 małżeństw. Moderatorem wszystkich naszych kręgów jest obecnie o. Waldemar Janecki OMI. Pierwszy krąg: Magda i Piotr, Sylwia i Leszek, Kasia i Łukasz, istnieje od 2004 roku. Drugi krąg: Magda i Artur, Ania i Janek, Ania i Piotr, Viktoria i Bogdan oraz Martyna i Jarek., istnieje od 2019 roku. Trzeci krąg: imiona, istnieje od 2022 roku.

Założycielem Domowego Kościoła był ks. Franciszek Blachnicki. Wspólnoty DK działają we wszystkich diecezjach w Polsce. Ruch istnieje już 50 lat. W samej tylko archidiecezji poznańskiej działa aktualnie 201 kręgów, w tym 12 nowych, znajdujących się na etapie pilotażu.  Więcej informacji o Domowym Kościele można znaleźć na stronie: www.dk.oaza.pl