PARAFIA pw. CHRYSTUSA KRÓLA w Poznaniu powstała z inicjatywy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ich założyciel, św. Eugeniusz de Mazenod, napisał przed śmiercią: „Czyż nie wydaje się Wam, że nosić imię Oblata Maryi Niepokalanej to pewny znak zbawienia? Oblaci to ludzie poświęceni Bogu pod znakiem Maryi”. Celem „ofiarowanych Bogarodzicy” („oblat” znaczy „ofiarowany”) są słowa Chrystusa skierowane do Apostołów: „Głoście Ewangelię”. Z takim bagażem wyruszyli z Francji w świat jako misjonarze i duszpasterze. Droga wiodła także przez Polskę.
Zatrzymali się w Poznaniu. Dnia 30 maja 1927 r. Prymas A. Hlond zezwala Oblatom na utworzenie nowego domu zakonnego. Takie były początki. Ale do oblackiego domu zaczęli pukać ludzie, małego wtedy, osiedla Górczyn. W lipcu 1931 r. rozbudowano dom i urządzono w nim kaplicę, gdzie 24 grudnia 1931 r. odprawiono pierwszą Mszę św. Była to radość zarówno dla Oblatów, jak i dla tutejszych mieszkańców. Z Chrystusem, jak przed wiekami rodzącym się w Betlejem, rodziła się także nowa parafia. Już w trzy lata później, kiedy kaplica klasztorna nie mogła pomieścić przyszłych parafian, powstała kaplica publiczna w stojącej obok domu zakonnego cegielni, która zakończyła właśnie swoją działalność produkcyjną.

Tak więc 15 września 1938 r. powstaje w stolicy Wielkopolski Parafia p.w. Chrystusa Króla. Plany Oblatów były szerokie. Niestety, zniweczyła je wojna. Kościół posłużył okupantowi do produkcji doniczek. Ale i tę klęskę parafia przetrwała. Oblaci w wyzwolonym Poznaniu zabrali się do pracy. W dawnej cegielni, jak przed laty, po remoncie zaśpiewano 31 maja 1945 r. „Ciebie Boga wysławiamy”. W maryjny dzień, Ta której się ofiarowali, pozwoliła parafianom Górczyna otworzyć drzwi kościoła, który stawał się piękniejszy z roku na rok. Rosła liczba mieszkańców, przeobrażał się Górczyn, a lichy budynek kościelny chylił się ku upadkowi i zagrażał życiu mieszkańców.

W tej sytuacji władze państwowe pozwoliły na kapitalny remont starej budowli. Był to niezapomniany dzień 10 stycznia 1969 r. Po remoncie, który w rzeczywistości był budową, powstał nowy kościół o nowoczesnej architekturze. Jego projekt jest dziełem Oblata – o. mgr. inż. arch. Alfonsa Kupki OMI. Nowa świątynia wraz z wieżą dzwonną została bardzo starannie dostosowana i wkomponowana w przestrzeń osiedla.

Dnia 30 czerwca 1974 r. abp Antoni Baraniak, Metropolita Poznański, otworzył dla kultu kościół pw. Chrystusa Króla.

W r. 1984 abp Jerzy Stroba wyodrębnił część, liczącej już kilkanaście tysięcy wiernych, parafii pw. Chrystusa Króla i przyłączył ją do powstającej parafii pw. N.M.P. Matki Kościoła, nad którą opiekę duszpasterską sprawują Księża Filipini.

Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał Metropolita Poznański ks. abp Stanisław Gądecki w dniu 26 października 2009 r.