Ks. Adam Prozorowski – Wypełnienie proroctw w Jezusie Chrystusie