AKCJA KATOLICKA – spotkanie organizacyjne w drugi piątek miesiąca, spotkanie formacyjne: w czwarty piątek miesiąca.

APOSTOLSTWO MATKI BOŻEJ DOBREJ ŚMIERCI – w każdy trzeci wtorek miesiąca od godz. 17.30 adoracja Najśw. Sakramentu; o godz. 18.30 Msza Św. w intencji żywych i zmarłych członków.

BIBLIOTEKA PARAFIALNA – czynna w niedziele od godz. 10.30 – 12.00 (oprócz ferii i wakacji).

CARITAS PARAFIALNA – dyżuruje w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00.

CHÓR PARAFIALNY CANTORES CHRISTI – próby we wtorki o godz. 19.00.

Grupa młodzieżowa „NINIWA” – spotkania w piątek o godz. 19.30.

HARCERZE ZHR – spotkania wg własnego harmonogramu.

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA – 8. dnia każdego miesiąca o godz. 18.30 Eucharystia, a następnie spotkanie.

KURS ALFA – grupa modlitewno-ewangelizacyjna – jesteśmy razem na dzieleniu się Słowem przed niedzielną Mszą Św. w ramach spotkań KRĘGU BIBLIJNEGO ok. godz.19.30. Spotykamy się też na prowadzonych przez nas kursach ewangelizacyjnych i oraz zebraniach formacyjnych wg własnego harmonogramu.

KRĄG BIBLIJNY – spotkania w czwartki o godz. 19.30.

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW. – roznoszą Komunię Św. chorym w niedziele i święta oraz służą pomocą w kościele.

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA – celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. O spotkaniach powiadamia Proboszcz w ogłoszeniach duszpasterskich.

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA – jej zadaniem jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. O spotkaniach powiadamia Proboszcz w ogłoszeniach duszpasterskich.

PRZYJACIELE MISJI – spotkania w pierwsze wtorki miesiąca po Mszy Św. misyjnej o godz. 18.00.

SCHOLA MŁODZIEŻOWO – DOROSŁA – śpiewa na liturgiach w niedziele na 19.00; próby w poniedziałki 20.00 – 22.00. Więcej informacji

SCHOLKA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA – przygotowanie śpiewu na liturgię niedzielną: w soboty o godzinie 11.00 w salce.

SŁUŻBA LITURGICZNA – spotkania w soboty o godz. 9.00.

WSPÓLNOTA EPIFANIA – Środy o 19.15

WSPÓLNOTA MIŁOSIERDZIA – spotkania w czwartek po wieczornej Eucharystii. Więcej informacji

WSPÓLNOTA MODLITEWNA TABOR – spotkania w środy po Mszy Św. wieczornej.

ZAKON RYCERZY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II – spotkania każdy pierwszy piątek miesiąca o 18.30. Więcej informacji

ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12.30.