APOSTOLSTWO MATKI BOŻEJ DOBREJ ŚMIERCI – w każdy trzeci wtorek miesiąca od godz. 17.30 adoracja Najśw. Sakramentu; o godz. 18.30 Msza Św. w intencji żywych i zmarłych członków.

Grupa młodzieżowa „NINIWA” – spotkania w piątek o godz. 19.15.

HARCERZE ZHR – spotkania wg własnego harmonogramu.

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA – 8. dnia każdego miesiąca o godz. 18.30 Eucharystia, a następnie spotkanie.

KRĄG BIBLIJNY – spotkanie każda środa o 19.15 w salce kominkowej.

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW. – roznoszą Komunię Św. chorym w niedziele i święta oraz służą pomocą w kościele.

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA – celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. O spotkaniach powiadamia Proboszcz w ogłoszeniach duszpasterskich.

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA – jej zadaniem jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. O spotkaniach powiadamia Proboszcz w ogłoszeniach duszpasterskich.

PRZYJACIELE MISJI – spotkania w pierwsze wtorki miesiąca po Mszy Św. misyjnej o godz. 18.00.

SCHOLA MŁODZIEŻOWO – DOROSŁA – śpiewa na liturgiach w niedziele na 19.00; próby w poniedziałki 20.00 – 22.00. Więcej informacji

SCHOLKA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA – przygotowanie śpiewu na liturgię niedzielną o godz. 11.00 oraz w I piątki miesiąca o godz. 17.00; próby dla wszystkich w niedziele o 10.00 w salce kominkowej. Dodatkowa próba dla starszych (młodzież od kl. 5) w ostatnią sobotę miesiąca o 16.00.

SŁUŻBA LITURGICZNA – spotkania w soboty o godz. 9.00 – Kandydaci, 10.00 – Ministranci

WSPÓLNOTA EPIFANIA – Środy o 19.15

GRUPA TABOR – Spotkania w drugi wtorek miesiąca o 19.15 i trzecie czwartki na adoracji.

WSPÓLNOTA MIŁOSIERDZIA – spotkania w czwartek po wieczornej Eucharystii. Więcej informacji

WSPÓLNOTA MODLITEWNA TABOR – spotkania w środy po Mszy Św. wieczornej.

ZAKON RYCERZY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II – spotkania raz w miesiącu – według własnego harmonogramu.  Więcej informacji

ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12.00 – wymiana tajemnic różańcowych, 12.30 – Eucharystia.

KOŚCIÓŁ DOMOWY.

LEKTORZY ŚWIECCY- spotkania 3 czwartek m-ca, 19.15 sala kominkowa.