o. Leon Spychalski OMI
był proboszczem w latach
1938 – 1945 i 1946 – 1947

o. Jacek Rzadkiewicz OMI
był proboszczem w latach
1945 – 1946 i 1958 – 1963

o. Alfons Ptak OMI
był proboszczem
w roku 1946

o. Jan Geneja OMI
był proboszczem
w latach 1947 – 1949


o. Kazimierz Tyc OMI
był proboszczem
w latach 1949 – 1958

o. Tadeusz Hajduk OMI
był proboszczem
w latach 1963 – 1968

o. Kazimierz Czarnecki OMI
był proboszczem
w latach 1968 – 1984

o. Walenty Miklaszewski OMI
był proboszczem
w latach 1984 – 1992


o. Tadeusz Miachaluk OMI
był proboszczem
w latach 1992 – 2003

o. Jerzy Ditrich OMI
był proboszczem
w latach 2003 – 2011

o. Piotr Bednarski OMI
był proboszczem
w latach 2011 – 2017

o. Michał Hadrich OMI
był proboszczem
w latach 2017 – 2021


o. Bartosz Madejski OMI
był proboszczem
w latach 2021 – 2023

o. Maciej Drzewiczak OMI
był administratorem parafii
do września 2023

o. Waldemar Janecki OMI
był proboszczem
w latach 2023-