Przygotowanie dzieci wczesokomunijnych odbywa się co dwa lata.

Zgłoszenia do wczesnej Komunii św. 2025/26 do 6 września 2025 r.
Deklaracje do odebrania w kancelarii lub s. Celestyny

Wymagania:

 • Życie w związku sakramentalnym
 • Troska rodziców o życie Eucharystyczne i religijno-moralne wychowanie dziecka
 • Zaangażowanie rodziców i dzieci w życie parafii (np. uczestnictwo w nabożeństwach, przynależność do grupy parafialnej, włączanie się w inicjatywy organizowane przez parafię)

Dzieci wczesnokomunijne 2023/24:

 1. Uczestniczą w spotkaniach dla dzieci komunijnych oraz w cyklu 9 spotkań (w sumie 16 spotkań).
 2. Należy zapoznać się z informacjami dot. I Komunii św. w danym roku
 3. Spotkania dla dzieci wczesnokomunijnych odbywają się w sali kominkowej po Mszy św. o 11.00 w ramach 30 min. katechez:
  1. Dom Boży 8 października
  2. Chrzest i wprowadzenie do sakramentów. 22 października
  3. Przygotowanie i uczestnictwo we Mszy św. listopad
  4. Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna 14 stycznia
  5. Historia zbawienia 21 stycznia
  6. Sumienie i warunki dobrej spowiedzi 28 stycznia
  7. Rachunek sumienia, żal za grzechy 4 luty
  8. Mocne postanowienie poprawy i praca nad sobą, zadośćuczynienie 10 marzec
  9. Spowiedź 7 kwiecień
 4. Przypominamy rodzicom o ich szczególnej roli w przygotowaniu do wczesnej komunii. Na nich spoczywa współodpowiedzialność przygotowania dziecka w środowisku domowym.
 5. Zachęcamy do zapoznania się z książką: ks. Marek Dziewiecki, Agnieszka Porzezińska „Bóg kocha najbardziej. Przygotowanie do I Komunii Świętej w rodzinie” lub z innymi pozycjami, które pomogą rodzicom w przygotowaniu ich dzieci do I Komunii św.