1. Parafia liczy około 5895 osób.

2. W 2010 roku kolędę przyjęło ok. 80% parafian, podobnie jak w zeszłym roku. Bardzo często nie było wszystkich domowników, główną przyczyną nieobecności była praca i zajęcia pozalekcyjne. Przyjęło kapłana rodzin: 1540 (2009: 1534) (2008: 1456), (2007: 1571), (2006: 1562), (2005: 1650), (2004: 1582)

3. Regularnie do naszej świątyni uczęszcza około 30%, podczas liczenia wiernych na Mszach św. były 1924 osoby, do komunii przystąpiło 890;(2008: 1796 osób, do komunii: 828, drugi rok liczenie odbyło się w zwykłą niedzielę, do roku 2007 liczenie odbywało się w odpust) (2007: 1881, do komunii: 932 – 30%),(2007 – 45%), (37%) ogółu Parafian, w tym: kobiet 60% i 40% mężczyzn.
Do Komunii św. regularnie przystępuje około 45% (48%) (41%) uczęszczających do kościoła.