Intencje mszalne 09 – 16.08.2020

19 Niedziela Zwykła 09.08.2020  

7.00

1/ Za budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła.

8.00

1/ Za + Jana Zachariasza oraz ++ Franciszka Wieczorka i Jolantę Jóźwiak.

9.30

1/ Za + Liliannę Dybisbańską.

11.00

1/ Za + Irenę – greg.

2/ Za ++ rodziców Czesławę i Józefa Szafrańskich w 14 rocznicę śmierci Czesławy i ++ z rodziny Kuśmirków i Szafrańskich

12.30

1/ W podziękowaniu za otrzymane iłski , za Bożą Opatrzność i opiekę Matki Bożej w 3 rocznicę ślubu Mariusza i Urszuli z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

2/ W intencji Grażyny i Wojciecha w 45 rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane iłski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

19.00

1/ Za + Marię, Michała, Stanisława i Elżbietę Wójcików.

2/ Za + Marię Świderską od wnuczek Magdy i Ewy oraz zięcia Mariusza.

 

Poniedziałek 10.08.2020 

8.00

1/ Za + Irenę – greg.

18.30

1/ Za + Stanisława Borkiewicza.

2/ W intencji Radio Maryja, Tw Trwam, papieża Franciszka i Ojczyzny.

3/ Za ++ Jadwigę i Mieczysława Mielcarek w rocznicę śmierci.

 Wtorek 11.08.2020  

8.00

1/ Za + Irenę – greg.

Nowenna do Św. Antoniego

18.30

1/ za + Marię Grygier w 17 rocznice śmierci Czesława Grygiera – od Marka z rodziną.

2/ Rez. Patora.

3/ Za + Zbigniewa Szymczaka.

4/  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej dla Ireny i Krzysztofa oraz ich dzieci i wnucząt.

 

Środa 12.08.2020

8.00

1/ Za + Irenę – greg.

 

18.30

1/ Za + Alinę Kornat w 2 rocznicę śmierci + Franciszka oraz ++ z rodziny.

2/ Za ++ Mariannę i Mariana Myko.

3/ Za + Stanisławę Osesiak od syna Benedykta z rodziną.

 

Czwartek 13.08.2020  

 8.00

1/ Za chorych, cierpiących, ubogich i ludzi w podeszłym wieku.

2/ Za + Irenę - greg

Nabożeństwo fatimskie dla chorych

17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

- W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej

- W intencji Redakcji Gazetki parafialnej

- W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin.

- Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej i ++ małżonki

- Za ++ polecanych w wypominkach

- Za ++ rodziców Henrykę, Floriana, Adama Mendelewskich, ++ Anielę i Jarosława Wiśniewskich ++ Marię i Mariana Basińskich, Bronisławę i Stanisława Wachowiaków, + Elżbietę Glumińską, ++ Franciszkę i Leona Bartczak, Reginę, Alicję Jończyk, + Janinę Domagała, Barbarę Wasiak, Alinę i Tadeusza Czekanowskich, o. Tadeusza Hajduka OMI i ks. Floriana Derezińskiego.

- Za ++ Zofię, Stanisława Hurysz, Felicję Degórską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

- W intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od Wspólnoty Miłosierdzia

- W intencji Pensjonariuszy Domu Zofia, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych.

- Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

- Za +Witolda Mańkę oraz za ++ z rodziny.

- za ++ z rodzin Mielcarek, Riedrich, Silskich i Fąferek.

2/ Za + męża Jana Żerko w 10 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron.

3/ Za + Czesława w 46 rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Różaniec fatimski. Procesja i Apel

 

Piątek 14.08.2020

8.00

1/ Z prośbą o błogosławieństwo Boże dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

2/ Za + Irenę – greg.

13.00 Ślub: Kandulski – Szalaty

15.30 Ślub: Wojtczak - Maćkowiak

18.30

1/ Za Parafian.

2/ Za ++ Mariana i Mariannę Kosik

 

Sobota  15.08.2020

8.00

1/  Za ++ rodziców Anielę i Jana Krysztofiaków ++ dziadków Karolinę i Jana Wąsików, Marię i Tomasza Krysztofiaków, Marię i Romana Wronów.

9.30

Za + Marię Szóstak

11.00

Za ++ Mariannę i Michała Kaźmierskich, Antoninę i Jana, Małgorzatę i Józefa Jasikiewiczów oraz + Kazimierza Orzechowskiego.

12.30

1/ W intencji Bożeny i Jana Sikorskich z okazji 50 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane iłski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dal całej rodziny.

2/ W 34 rocznicę ślubu Ireny i Krzysztofa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane iłski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej na dalsze lata

16.00 Ślub: Bejma - Stelmaszyk

19.00

1/ Za + Irenę – greg.

20 Niedziela Zwykła 16.08.2020  

7.00

1/ Za Parafian.

8.00

1/ Za + Irenę - greg.

9.30

1/ Za ++ Apolonie, Henryka, Przemysława Koralewskich, Piotra i Leonarda Bartoszewskich.

2/ W 1 rocznicę ślubu Joanny i Nicolasa z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny – intencja od rodziców i dziadków.

11.00

1/ Rez. Przybylska.

12.30

1/ Za ++ Ewarysta, Fryderykę, Stefanię, Ksawerego i Helenę o łaskę życia wiecznego.

19.00

1/ Za ++ rodziców Anastazję i Józefata Dopierałów oraz ++ ich synów, synowe i zięcia.

Intencje mszalne 02 – 09.08.2020

18 Niedziela Zwykła 02.08.2020  

7.00

1/ Za Parafian

8.00

1/ Za + Irenę – greg.

9.30

1/ Za + Zbigniewa Pewińskiego od rodziny Adamskich.

2/ Za + Waleriana Bukowskiego w 23 rocznicę śmierci + brata Władysława oraz ++ rodziców Antoniego i Stanisławę.

11.00

1/ Za + Genowefę Przybyłek w 1 rocznicę śmierci i + Zdzisława Przybyłka w 30 rocznicę śmierci.

12.30

1/ W intencji Barbary z okazji 90 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.

2/ Za żywych i ++ członków Żywego Różańca.

Chrzty:

- Laura Krzyścin

19.00

1/ Za + Jana Furmaniaka.

2/ Za ++ Alberta i Zofię Sierakowskich.

 

Poniedziałek 03.08.2020 

8.00

1/ Za + Irenę – greg.

18.30

1/ Za Jarosława Prostaka w 11 rocznicę śmierci.

2/ Za + Kazimierę Orsztynowicz w 10 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Orsztynowicz i Fabiś.

3/ Za ++ Kazimierę i Leona Cholewa i ++ z rodziny.

4/ Za ++ Wiktorię i Tadeusza Rosik i ++ z rodziny.

 Wtorek 04.08.2020  

8.00

1/ Za + Irenę – greg.

2/ Za + Łucję Aniołek - pogrzebowa

Nowenna do Św. Antoniego

11.00 Za + Teresę Sołtysik - pogrzebowa

18.00 Nabożeństwo misyjne

18.30 Msza św. misyjna

1/ Za ++ Joannę i Piotra Kostrzewskich, Anielę i Mieczysława Balińskich i ++ z rodziny Kamińskich.

2/ Rez. Dańczak.

3/ O dar macierzyństwa dla córki z prośbą o Bożą opiekę i wstawiennictwo Matki Najświętszej.

 

 Środa 05.08.2020

8.00

1/ Za ++ Gertrudę, Henrykę i Wincentego Cichowskich

9.00 Za+ Krystynę Chorobowicz - pogrzebowa

18.30

1/ Za + Irenę – greg.

2/ Za + Wojciecha Małeckiego od sąsiadów z ul. Rawickiej.

3/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski.

 

Czwartek 06.08.2020 Przemienienie Pańskie

 8.00

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Niepokalanej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny.

2/ Za + Irenę - greg

17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

- o powołania do służby w kościele z naszej wspólnoty parafialnej,

- za czcicieli Bożego Miłosierdzia,

- o dary Ducha Świętego dla wspólnoty Tabor, ojca opiekuna i kapłanów,

- za ++ polecanych w wypominkach,

- o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek..

2/ W podziękowaniu za Miłosierdzie Boże, w intencji kapłanów, zakonników, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników.

3/ Za + Krzysztofa Baumann od Ireny z córkami.

 

Piątek 07.08.2020

8.00

1/ Dziękczynna za dar bł. Edmunda Bojanowskiego z prośbą o jego kanonizację i rozwój Zgromadzenia.

2/ Za + Irenę – greg.

Nabożeństwo do NSPJ

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

- za ++ polecanych w wypominkach,

- za ++ Jana, Piotra, ++ rodziców i teściów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,

- za ++Małgorzatę, Kazimierza, Stefana Różyckich ++ rodziców, krewnych, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące,

- za + Danutę Nowak ++ koleżeństwo, znajomych, dobroczyńców, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące,

- za ++ Annę, Helenę, Karola, Teresę, Helenę, Czesława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2/ Dziękczynno – błagalna w intencji Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski i Bożą opiekę z prośbą o zdrowie na każdy dzień.

Nabożeństwo do NSPJ

 

Sobota  08.08.2020

8.00

1/ Za + Irenę - greg.

2/ Za + Marię Kaczmarek

18.30

1/ Za + mamę Wacławę Nowakowską w 33 rocznicę śmierci.

2/ Za ++ Halinę, Edmunda, Marka Ziółkowskich ++ z rodziny Ziółkowskich i Krzewińskich.

19 Niedziela Zwykła 09.08.2020  

7.00

1/ Za budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła.

8.00

1/ Za + Jana Zachariasza oraz ++ Franciszka Wieczorka i Jolantę Jóźwiak.

9.30

1/ Za + Liliannę Dybisbańską.

11.00

1/ Za + Irenę – greg.

2/ Za ++ rodziców Czesławę i Józefa Szafrańskich w 14 rocznicę śmierci Czesławy i ++ z rodziny Kuśmirków i Szafrańskich

12.30

1/ W podziękowaniu za otrzymane iłski , za Bożą Opatrzność i opiekę Matki Bożej w 3 rocznicę ślubu Mariusza i Urszuli z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

2/ W intencji Grażyny i Wojciecha w 45 rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane iłski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

19.00

1/ Za + Marię, Michała, Stanisława i Elżbietę Wójcików.

2/ Za + Marię Świderską od wnuczek Magdy i Ewy oraz zięcia Mariusza.