Intencje mszalne 12 – 18.04.2021

Niedziela Miłosierdzia Bożego 10.04.2021

7.00

1/  Za + Sylwestra Kwiatkiewicza - greg.

8.00

1/ Za ++ Leona z okazji imienin, Barbarę, Monikę i Mariana.

9.30

1/ Za + Danutę Nowak o radość życia wiecznego.

2/ Za + Michała Marcinkowskiego w 26 rocznicę śmierci ++ Zofię i Zbigniewa Marcinkowskich.

11.00

1/ W intencji budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła.

2/ Z podziękowaniem za szczęśliwe narodziny Rozalki.

12.30

1/ Za + Felicję Kmieć w 12 rocznicę śmierci ++ z rodziny Misiornych, Kmieciów, Leona Zielińskiego z okazji imienin oraz ++ z rodziny Zielińskich i Chudych.

2/ W intencji Urszuli i Edmunda Marcinkowskich w 50 rocznicę śluby z podziękowaniem za otrzymane iłski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla całej rodziny.

15.00

1/ W intencji Małgorzaty i Zbigniewa z podziękowaniem za otrzymane iłski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny.

2/  W podziękowaniu za Miłosierdzie Boże, o łaskę nawrócenia dla narodu polskiego i o ustanie pandemii.

3/ W intencji Iwony i Bogdana z okazji 50 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane iłski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Jubilatów, rodziny i przyjaciół.

17.00

1/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI – greg.

19.00

1/ Za + Czesława Mierzyńskiego i ++ z rodziny.

Poniedziałek 12.04.2021

8.00

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicza - greg.

2/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI – greg.

10.30

Za + Mariusza Maciejewskiego - pogrzebowa

18.30

1/ Za + Zdzisława Pietrzaka od Beaty Sitek z rodziną.

2/ Za + Władysława Hrynek od Tadeusza z Czesławą.

3/ Za ++ Wacława i Agnieszkę Górów i ++ z rodziny.

4/ Za + Gertrudę Skotarczak od córki Wiesławy z rodziną

 

Wtorek 13.04.2021    Dzień Fatimski

8.00

1/ W intencji chorych, cierpiących i osób w podeszłym wieku

2/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicz - greg.

Nabożeństwo fatimskie dla chorych

17.30Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.45 Różaniec fatimski

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

- W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej

- W intencji Redakcji Gazetki parafialnej

- W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin.

- Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej i ++ małżonki

- Za ++ polecanych w wypominkach

- Za ++ rodziców Henrykę, Floriana, Adama Mendelewskich, ++ Anielę i Jarosława Wiśniewskich ++ Marię i Mariana Basińskich, Bronisławę i Stanisława Wachowiaków, + Elżbietę Glumińską, ++ Franciszkę i Leona Bartczak, Reginę, Alicję Jończyk, + Janinę Domagała, Barbarę Wasiak, Alinę i Tadeusza Czekanowskich, o. Tadeusza Hajduka OMI i ks. Floriana Derezińskiego.

- Za ++ Zofię, Stanisława Hurysz, Felicję Degórską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

- W intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od Wspólnoty Miłosierdzia

- W intencji Pensjonariuszy Domu Zofia, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych.

- Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

- z podziękowaniem za pomoc, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Swiętego i opiekę Matki Bożej dla rodziny Strzyżewskich,

- z podziękowaniem za otrzymane iłski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opieke Matki Bożej na każdy dzień oraz w pewnej intencji,

- za + Józefa Matuszaka  od wnuczki Magdaleny,

- za + Marię Marek od rodziny Rapior,

- o łaskę zdrowia dla Andrzeja i Bożą opiekę na każdy dzień.

2/ Za + Włodzimierza Mańkę i ++ z rodziny.

3/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

Środa 14.04.2021

8.00

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicz - greg.

2/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

18.30

1/ Za ++ Salomeę Skolasińską w 20 rocznicę śmierci i Leona o radość życia wiecznego.

2/ Za + Klarę Stysiak od uczestników pogrzebu.

3/ Za + Jerzego Gierczyka o radość życia wiecznego.

4/ Za + Krystynę Witkowską od męża, dzieci i wnuków.

Czwartek 15.04.2021

8.00

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicz - greg.

2/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

18.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

18.30

1/ W intencji Róży Rózańcowej rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej Róży.

2/ Za + Henryka Stanisławskiego od córek z rodzinami

3/ Za + Stefana Walkowiaka od syna Waldemara z żoną Iwoną oraz córkami.

 Piątek 16.04.2021   

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicz - greg.

2/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

18.30

1/  Za ++ Bernadetę i Halinę Sadowskie.

2/ Za + Patryka Kaczmarka w 5 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Januszewskich – od rodziny Strzelewicz.

3/ Za + Zdzisława Pietrzaka od Przyjaciół.

Sobota 17.04.2021

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicz - greg.

2/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

18.30

1/ Za ++ Krystynę, Sylwestra, Kazimierę, Lucynę, Jańczaków oraz Agnieszkę Michalak.

2/ Za + Telesława Skibińskiego w 8 rocznicę śmierci ++ rodziców i rodzeństwo.

3/ Za + Łucję Magdziarek od kuzynki Zofii Krause z rodziną.

4/ Za + Helenę w 9 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Buchwaldów.

III Niedziela Wielkanocna 18.04.2021

7.00

1/  Za + Sylwestra Kwiatkiewicza - greg.

8.00

1/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

9.30

1/ Z okazji 54 rocznicy urodzin Wojciecha z podziękowaniem za dotychczasową opiekę, dary i łaski z prośba o Boże błogosławieństwo.

2/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Krystyny i Edwarda Koniecznych z okazji 50 rocznicy ślubu.

11.00

1/ Za ++ Marię, Leona, Wojciecha Mazurów.

2/ Z + Jana Stanka od Reginy z rodziną.

12.30

1/ Za ++ Leona i Annę Kolasińskich i ++ z rodziny.

15.00

1/ Za Parafian.

17.00

1/ Za + Jana Szkudlarka od córki i syna z rodzinami.

19.00

1/ Z okazji rocznicy ślubu Agaty i Wojciecha z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

 

Intencje mszalne 04 – 11.04.2021

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 04.04.2021

7.00

1/  Za Parafian

8.00

2/ Z prośbą do Boga Wszechmogącego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny o łaskę wiary dla Macieja i Magdy.

3/ Za + Ryszarda Zakrzewskiego z okazji imienin i Helenę Zakrzewską

9.30

1/ Za + Danutę Kulmaczewską od siostry Jadwigi z rodziną.

11.00

1/ Za ++ Jolantę Jóźwiak, Franciszka i Zofię Wieczorek, Jana Zachariasza.

2/ Za ++ z rodziny Dopierałów i Baranowskich w rocznicę śmierci Antoniego.

12.30

1/ Za + brata Krzysztofa ++ rodziców Zofię i Szczepana.

2/ Za ++ Romana Jurystę oraz ++ z rodzin Jurystów, Organistków i Gilów.

15.00

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicza - greg.

2/ W pewnej intencji.

17.00

1/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI – greg.

2/ Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane iłski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny Sokolnickich, Świerczyńskich i Adamczaków oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki.

19.00

1/ Za + Nadzieję Urbańczak i ++ z rodziny Urbańczaków, Rybów i Szmiłyków.

 

Poniedziałek Wielkanocny 05.04.2021

7.00

1/  Za Parafian

8.00

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicza - greg.

9.30

1/ Za ++ Józefa i Lucynę Woźniaków.

2/ Za ++ Mariannę i Mariana Kosików.

11.00

1/ Za ++ z rodziny Golińskich, Drygasów i Wasiaków.

2/ Za + Jana Stanka od syna Roberta z rodziną.

12.30

1/ Za + Wiesława Krause od Małgorzaty Rzepczyk i Jolanty Wlazik.

15.00

1/  Za ++ Teresę, Witolda, Eugeniusza Przybylskich

17.00

1/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI – greg.

18.30 Nowenna do Bożego Miłosierdzia

19.00

1/ Za ++ Marię i Władysława Bukowskich i ++ z rodziny.

 

Wtorek 06.04.2021

8.00

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicz - greg.

2/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

Nowenna do Św. Antoniego

18.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia

18.30

1/ Za + Janusza Skawińskiego od rodziny Rosa z Pleszewa.

2/ Za + Zdzisława Pietrzaka od Przyjaciół.

3/ Za ++ rodziców Mariannę i Leona, ++ Stefana, Kazimierza, Małgorzatę, Helenę, Zofię, Wiktorię ++ dziadków i krewnych z obojga stron, ++ z rodziny Lewandowskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

4/ Za + Stanisława Stępniak od syna Tomasza z dziećmi

Środa 07.04.2021

8.00

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicz - greg.

2/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

18.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia

18.30

1/ Za ++ Cecylię, Józefa, Jadwigę i ++ z rodziny.

2/ o liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne – od wspólnoty Tabor.

3/ Za + Stanisławę Modrzejewską od wnuków w dniu urodzin.

4/ W intencji Natalii z prośbą o Bożą opiekę, dary Ducha Świętego i otwartość na Boże prowadzenie.

Czwartek 08.04.2021

8.00

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicz - greg.

2/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

18.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia

18.30

1/ W intencji Radio Maryja, Tw Trwam, naszej Ojczyzny i papieża Franciszka.

2/ Za + Halinę Stanisławską w 2 rocznicę śmierci, + Henryka Stanisławskiego od córek z rodzinami.

3/ Za + Józefa Witolda Senkusa od rodziny Korszunów.

4/ Za + Halinę Kantor w 3 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Kantor, Młodzikowskich i Rapior.

 Piątek 09.04.2021   

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicz - greg.

2/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

18.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia

18.30

1/  Za + Krystynę Rott – Żebrowską od wnuczki Małgorzaty.

2/ Rez. Braczyńska.

3/ Za ++ Sławomira Majorka i Władysława Polarczyka.

4/ Za + Klarę Stysiak od wnuka Jarosława z rodziną.

Sobota 10.04.2021

1/ Za + Sylwestra Kwiatkiewicz - greg.

2/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI - greg.

18.00 Nowenna do Bożego Miłosierdzia

1/ Za + Zbigniewa Pewińskiego z okazji urodzin i imienin.

2/ Za + Wiesława Krauze od Maryli Wysockiej.

3/ Za ++ Witolda, Teresę, Eugeniusza, Wojciecha, Łucję Przybylskich.

4/ W intencji Adama i Krystyna Pytka z okazji 60 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę nad Jubilatami i całą rodziną.

Niedziela Miłosierdzia Bożego 10.04.2021

7.00

1/  Za + Sylwestra Kwiatkiewicza - greg.

8.00

1/ Za ++ Leona z okazji imienin, Barbarę, Monikę i Mariana.

9.30

1/ Za + Danutę Nowak o radość życia wiecznego.

2/ Za + Michała Marcinkowskiego w 26 rocznicę śmierci ++ Zofię i Zbigniewa Marcinkowskich.

11.00

1/ W intencji budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła.

2/ Z podziękowaniem za szczęśliwe narodziny Rozalki.

12.30

1/ Za + Felicję Kmieć w 12 rocznicę śmierci ++ z rodziny Misiornych, Kmieciów, Leona Zielińskiego z okazji imienin oraz ++ z rodziny Zielińskich i Chudych.

2/ W intencji Urszuli i Edmunda Marcinkowskich w 50 rocznicę śluby z podziękowaniem za otrzymane iłski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla całej rodziny.

15.00

1/ W intencji Małgorzaty i Zbigniewa z podziękowaniem za otrzymane iłski z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny.

2/  W podziękowaniu za Miłosierdzie Boże, o łaskę nawrócenia dla narodu polskiego i o ustanie pandemii.

3/ W intencji Iwony i Bogdana z okazji 50 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane iłski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Jubilatów, rodziny i przyjaciół.

17.00

1/ Za + O. Jana Wrodarczyka OMI – greg.

19.00

1/ Za + Czesława Mierzyńskiego i ++ z rodziny.