1. O wspólnocie
Opiekun: o. Janusz Snarski OMI

Lider: Mariola Stasiuk tel. kom. 534 560 856; mariolastasiuk6@gmail.com
Ilość członków: 17

Spotkanie formacyjne 2 i 4 czwartek m-ca 19:15 sala kominkowa.

2. Charyzmat
Czciciele Pana Jezusa Miłosiernego powinni:
* poznawać tajemnice Miłosierdzia Bożego
* dążyć do chrześcijańskiej doskonałości drogą ufności wobec Boga, czyli pełnienie Jego świętej woli oraz miłosierdzia wobec bliźnich
* głosić światu życiem i słowem tajemnice Miłosierdzia Bożego (słowo, czyn, modlitwa)
* wypraszać Miłosierdzie Boże dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz prosić o łaski dla wszystkich osób konsekrowanych

Istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego:
* ufność, uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała, obraz Miłosierdzia Bożego (M.B.), koronka do Miłosierdzia Bożego, godzina Miłosierdzia, święto Miłosierdzia Bożego, nowenna przed świętem do Miłosierdzia Bożego

3. Formy posługi w parafii
* udział w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego w czwartek o godz. 18.00, jak również odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego a w dni powszednie tygodnia przed Eucharystią
* udział w adoracji Najświętszego Sakramentu
* zamawianie Mszy Świętej w intencji pokoju na świecie, Duszpasterzy, dzieci i młodzieży, potrzebujących
* włączenie się w misyjny charyzmat Misjonarzy OMI (ofiara materialna i duchowa)
* włączenie się w duchową adopcję dziecka poczętego, w modlitwę różańcową w intencji Ojczyzny
* posługa modlitewna w DOMU ZOFIA