Drodzy Parafianie i Mili Goście naszego kościoła i parafii pw. Chrystusa Króla

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób oraz dekretu ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przekazuję następujące informacje:

– Do dnia 29 marca br. ks. Arcybiskup udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej:

a.   osobom w podeszłym wieku,
b.   osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c.   dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d.   osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszę jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne.

– podczas każdej Mszy św., może przebywać wewnątrz Kościoła jednorazowo maksymalnie do 50 osób,

– Komunia Święta będzie jak dotychczas rozdzielana w dwojaki sposób do ust lub na rękę. Osobno podchodzić będą osoby przyjmujące Komunię Św. do ust, w drugiej kolejce osoby przyjmujące Komunię Świętą na rękę. Przypominamy, że w przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

– na koniec Mszy św. będzie śpiewana Suplikacja Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

– Godziny Mszy św. nie ulegają zmianie w niedzielę o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, dodatkowa Msza św. o godz. 16.45 (bez Gorzkich Żali) i o 19.00, jeśli będzie więcej niż 50 osób na jedną Mszę św. o tej samej godzinie będzie sprawowana druga Msza św. w dolnej kaplicy.

– Msze św. w tygodniu sprawowane bez zmian o godz. 8.00 i 18.30,

– kościół w ciągu dnia jest zawsze otwarty i można przyjść na indywidualna modlitwę,

– każdego dnia jako duszpasterze i wspólnota zakonna o godz. 20.30 – bez udziału wiernych – będziemy odmawiać w kościele różaniec  w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Wierni są zaproszeni aby w tym samym czasie w duchowej łączności za kapłanami  modlić się w swoich rodzinach,

– zawieszone są nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowe,

– spowiedź św. jest zawsze przed Mszą Św. i jeśli są chętni także w jej trakcie,

– o sakrament namaszczenia chorych można poprosić po Mszy św. w zakrystii.

– wszystkie spotkania grup parafialnych zostają zawieszone

-odwołany jest również koncert charytatywny zaplanowany na 22.03.2020

– wszelkie zapytania, prośby o odwiedzenie chorych w domach można przekazywać osobiście po Mszach Św. w zakrystii, mailowo proboszcz.poznan@oblaci.pl lub telefonicznie 519195160

 

 

O. Proboszcz wraz z duszpasterzami