19 Niedziela Zwykła 09.08.2020  

7.00

1/ Za budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła.

8.00

1/ Za + Jana Zachariasza oraz ++ Franciszka Wieczorka i Jolantę Jóźwiak.

9.30

1/ Za + Liliannę Dybisbańską.

11.00

1/ Za + Irenę – greg.

2/ Za ++ rodziców Czesławę i Józefa Szafrańskich w 14 rocznicę śmierci Czesławy i ++ z rodziny Kuśmirków i Szafrańskich

12.30

1/ W podziękowaniu za otrzymane iłski , za Bożą Opatrzność i opiekę Matki Bożej w 3 rocznicę ślubu Mariusza i Urszuli z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

2/ W intencji Grażyny i Wojciecha w 45 rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane iłski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

19.00

1/ Za + Marię, Michała, Stanisława i Elżbietę Wójcików.

2/ Za + Marię Świderską od wnuczek Magdy i Ewy oraz zięcia Mariusza.

 

Poniedziałek 10.08.2020 

8.00

1/ Za + Irenę – greg.

18.30

1/ Za + Stanisława Borkiewicza.

2/ W intencji Radio Maryja, Tw Trwam, papieża Franciszka i Ojczyzny.

3/ Za ++ Jadwigę i Mieczysława Mielcarek w rocznicę śmierci.

 Wtorek 11.08.2020  

8.00

1/ Za + Irenę – greg.

Nowenna do Św. Antoniego

18.30

1/ za + Marię Grygier w 17 rocznice śmierci Czesława Grygiera – od Marka z rodziną.

2/ Rez. Patora.

3/ Za + Zbigniewa Szymczaka.

4/  Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej dla Ireny i Krzysztofa oraz ich dzieci i wnucząt.

 

Środa 12.08.2020

8.00

1/ Za + Irenę – greg.

 

18.30

1/ Za + Alinę Kornat w 2 rocznicę śmierci + Franciszka oraz ++ z rodziny.

2/ Za ++ Mariannę i Mariana Myko.

3/ Za + Stanisławę Osesiak od syna Benedykta z rodziną.

 

Czwartek 13.08.2020  

 8.00

1/ Za chorych, cierpiących, ubogich i ludzi w podeszłym wieku.

2/ Za + Irenę – greg

Nabożeństwo fatimskie dla chorych

17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

– W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej

– W intencji Redakcji Gazetki parafialnej

– W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin.

– Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej i ++ małżonki

– Za ++ polecanych w wypominkach

– Za ++ rodziców Henrykę, Floriana, Adama Mendelewskich, ++ Anielę i Jarosława Wiśniewskich ++ Marię i Mariana Basińskich, Bronisławę i Stanisława Wachowiaków, + Elżbietę Glumińską, ++ Franciszkę i Leona Bartczak, Reginę, Alicję Jończyk, + Janinę Domagała, Barbarę Wasiak, Alinę i Tadeusza Czekanowskich, o. Tadeusza Hajduka OMI i ks. Floriana Derezińskiego.

– Za ++ Zofię, Stanisława Hurysz, Felicję Degórską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

– W intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od Wspólnoty Miłosierdzia

– W intencji Pensjonariuszy Domu Zofia, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych.

– Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

– Za +Witolda Mańkę oraz za ++ z rodziny.

– za ++ z rodzin Mielcarek, Riedrich, Silskich i Fąferek.

2/ Za + męża Jana Żerko w 10 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron.

3/ Za + Czesława w 46 rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Różaniec fatimski. Procesja i Apel

 

Piątek 14.08.2020

8.00

1/ Z prośbą o błogosławieństwo Boże dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

2/ Za + Irenę – greg.

13.00 Ślub: Kandulski – Szalaty

15.30 Ślub: Wojtczak – Maćkowiak

18.30

1/ Za Parafian.

2/ Za ++ Mariana i Mariannę Kosik

 

Sobota  15.08.2020

8.00

1/  Za ++ rodziców Anielę i Jana Krysztofiaków ++ dziadków Karolinę i Jana Wąsików, Marię i Tomasza Krysztofiaków, Marię i Romana Wronów.

9.30

Za + Marię Szóstak

11.00

Za ++ Mariannę i Michała Kaźmierskich, Antoninę i Jana, Małgorzatę i Józefa Jasikiewiczów oraz + Kazimierza Orzechowskiego.

12.30

1/ W intencji Bożeny i Jana Sikorskich z okazji 50 rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane iłski oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dal całej rodziny.

2/ W 34 rocznicę ślubu Ireny i Krzysztofa z podziękowaniem za wszelkie otrzymane iłski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej na dalsze lata

16.00 Ślub: Bejma – Stelmaszyk

19.00

1/ Za + Irenę – greg.

20 Niedziela Zwykła 16.08.2020  

7.00

1/ Za Parafian.

8.00

1/ Za + Irenę – greg.

9.30

1/ Za ++ Apolonie, Henryka, Przemysława Koralewskich, Piotra i Leonarda Bartoszewskich.

2/ W 1 rocznicę ślubu Joanny i Nicolasa z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny – intencja od rodziców i dziadków.

11.00

1/ Rez. Przybylska.

12.30

1/ Za ++ Ewarysta, Fryderykę, Stefanię, Ksawerego i Helenę o łaskę życia wiecznego.

19.00

1/ Za ++ rodziców Anastazję i Józefata Dopierałów oraz ++ ich synów, synowe i zięcia.