NIEDZIELA 10.11.2019

8.00

1/ Za ++ z rodziny Anny Drue.

2/ Za ++ Martę i Józefa Jasińskich.

9.30

1/ Za + Ryszarda Wieczorka od przyjaciół ze wspólnych spotkań i wyjazdów.

11.00

1/ Za + Jadwigę Piotrkowiak o łaskę nieba od rodziny Harazin.

12.30

1/ W intencji ofiarodawców, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.

2/ Za + Teresę Drzewiecką w 1 rocznicę śmierci.

Chrzty:

Lena Dziubalska

 

18.15 Różaniec z wypominkami

19.00

1/ Za + Tadeusza Bajer – greg.

2/ Za ++ Franciszka, Pelagię, Grzegorza, Tadeusza Jarmużków.

 

PONIEDZIAŁEK 11.11.2019 

8.00

1/ Za + Henryka Grodziskiego.

 10.00

1/ W intencji Ojczyzny

2/ W intencji Aleksandry okazji 80 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na każdy dzień.

18.30

1/ Za + Tadeusza Bajer – greg.

2/ Za ++ Marię i Romana Libera o łaskę zbawienia oraz o ukojenie serc dla rodziny.

3/ W intencji Pielgrzymów do Wilna z podziękowaniem Panu Bogu za pięknie przeżyty czas, z prośbą o wszelkie potrzebne łaski dla uczestników, Przewodniczki Julii i O. Czesława.

4/ Za + Genowefę Rura od syna Mariusza z rodziną.

 

WTOREK 12.11.2019  

8.00

1/ Za ++ rodziców Jana i Stanisławę Burlagów, Cecylię Siebert, Mariannę Przywecką, Irenę Ławor oraz Stanisława Szopkę.

2/ W intencji przebłagalnej za grzechy popełnione w rodzinie Gabrieli.

Nowenna do Św. Antoniego

 

18.30

1/ Za + Alinę Mazur oraz ++ rodziców Stanisławę i Wawrzyna.

2/ Za + Tadeusza Bajer – greg.

3/ Za ++ Eugenię i Edmunda Grobelnych i Sławomira Grobelnego.

4/ Za + Zofię Górecką o radość życia wiecznego – intencja od Basi i Wojtka z dziećmi.

 

ŚRODA 13.11.2019 Odnowienie Misji Świętych – Dzień Fatimski

8.00

1/ Za chorych, cierpiących, ubogich i ludzi w podeszłym wieku.

2/ Za + Tadeusza Bajer – greg.

Nabożeństwo fatimskie dla chorych

17.30 Adoracja NS

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

– W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej

– W intencji Redakcji Gazetki parafialnej

– W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin.

– Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej i ++ małżonki

– Za ++ polecanych w wypominkach

– Za ++ rodziców Henrykę, Floriana Mendelewskich, ++ Anielę i Jarosława Wiśniewskich ++ Marię i Mariana Basińskich, Bronisławę i Stanisława Wachowiaków, + Elżbietę Glumińską, ++ Franciszkę i Leona Bartczak, Reginę, Alicję Jończyk, + Janinę Domagała, Barbarę Wasiak, Alinę i Tadeusza Czekanowskich, o. Tadeusza Hajduka OMI i ks. Floriana Derezińskiego.

– Za ++ Zofię, Stanisława Hurysz, Felicję Degórską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

– W intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od Wspólnoty Miłosierdzia

– W intencji Pensjonariuszy Domu Zofia, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych.

– Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

– z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na każdy dzień.

2/ Za + Włodzimierza Mańkę.

3/ Za ++ braci Wojciecha i Bogdana i ++ z rodziny.

Różaniec fatimski, Procesja, Apel

 

CZWARTEK 14.11.2019 Odnowienie Misji Świętych

 7.30 Różaniec

8.00

1/  Z podziękowaniem za wszelkie łaski, Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

2/ Za + Tadeusza Bajer – greg.

3/ W intencji Aleksandra z okazji 1 rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża.

 

10.00

1/ Za ++ Proboszczów: O. Leona Spychalskiego OMI, O. Jacka Rzadkiewicza OMI, O. Alfonsa Ptaka OMI, O. Jana Geneję OMI, O. Kazimierza Tyca OMI, O. Tadeusza Hajduka OMI, O. Kazimierza Czarneckiego OMI.

18.00 Różaniec

18.30

1/ O dar kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego i rozwój dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP

2/ W intencji Róży Różańcowej Rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej róży.

3/ Za + Mariana Pańczaka w 15 rocznicę śmierci.

Nabożeństwo eucharystyczne i procesja z Najświętszym Sakramentem

21.00 Apel Jasnogórski

 

PIĄTEK 15.11.2019

 7.30 Różaniec

8.00

1/ Za + Zdzisławę Głowacką od uczestników pogrzebu.

2/ Za ++ rodziców, braci oraz ++ Waldemara i Krystynę.

10.00

1/ Za ++ Wikariuszy, Ojców i Braci posługujących w naszym Domu Zakonnym.

18.00 Różaniec

18.30

1/ Za + Tadeusza Bajer – greg..

2/ Za + Tadeusza Mikołajewskiego od rodziny Nowackich i Markiewiczów.

3/ Za + tatę Stanisława Młynarka z okazji imienin i ++ z rodziny.

4/ Za ++ Jana, Kazimierę, Kazimierza, Emilę, Stanisława Koźlarków, Danutę Michalską, Lecha Dawidziaka.

Nabożeństwo przebłagalne

21.00 Apel Jasnogórski

 

SOBOTA 16.11.2019 Odnowienie Misji Świętych

 7.30 Różaniec

8.00

1/ Rez. Świdzińska.

10.00

1/ Za ++ Siostry Służebniczki NMP

18.00 Różaniec

18.30

1/ Za ++ rodziców Genowefę, Antoniego i Stanisława o radość życia wiecznego.

2/ Za + Tadeusza Bajer – greg.

3/ Za ++ z rodzin Wójtowiczów, Kaczmarków i Siczaków.

4/ Za + Lucjana Majewskiego od Janiny Jóźwiak z rodziną.

Nabożeństwo z aktem ofiarowania Jezusowi przez ręce Maryi

21.00 Apel Jasnogórski

 

NIEDZIELA 17.11.2019 Odnowienie Misji Świętych – Peregrynacja NMP Częstochowskiej

8.00

1/ Za ++ Władysławę i Czesława Burdów w rocznicę śmierci i + Czesława Kucharskiego.

2/ Za ++ kapłanów prowadzących Jacka do Boga.

9.30

1/ Za ++ Edwarda, Helenę, Katarzynę, Marcina, Włodzimierza, Zofię, Przemysława Ryszarda Łuczaków i Zygmunta Banickiego.

2/ Za + męża Eugeniusza ++ teściów oraz szwagra Janusza Oleszyńskich

11.00

1/ Za + Dawida Stróżyckiego w 7 rocznicę śmierci.

12.30

1/ Za ++ Feliksa Nadolnego w 2 rocznicę śmierci oraz rodziców obojga stron – od żony Teresy z dziećmi.

2/ Za + Aleksandra Kamińskiego w 27 rocznicę śmierci.

Chrzty:

Zuzanna Niedziałkowska

17.00 Nabożeństwo powitania Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

18.00

1/ Za Parafian

2/ Za + Tadeusza Bajer – greg.

3/ W intencji S. Violetty z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże prowadzenie na każdy dzień.

4/ O Boże błogosławieństwo Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Marty z okazji 18 urodzin.

5/ O Łaskę zdrowia dla Mirandy.

6/ W intencji wynagradzającej za grzechy w rodzinie Patrycji.

21.00 Apel Jasnogórski

22.00 Godzina Młodzieżowa

23.00 Nabożeństwo za zmarłych

24.00

1/ O nowe liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.

2/ Za + Genowefę Rura od wnuczki Pauliny z mężem Grzegorzem.

3/ Za + Andrzeja Mendelewskiego o radość nieba.

18.11.2019 Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Czuwanie modlitewne poszczególnych Grup Duszpasterskich:

1.00 – 2.00 – Żywy Różaniec.

2.00 – 3.00 – Rycerze Jana Pawła II.

3.00 – 4.00 – Tabor i Epifania.

4.00 – 5.00 – Krąg Biblijny.

5.00 – 6.00 – Apostolstwo Dobrej Śmierci.

6.00 – 7.30 – Siostry Służebniczki .

7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej.

8.00

1/ Za + Tadeusza Bajer – greg.

9.30 – Różaniec.

10.00 – Msza św. o uzdrowienie z udzieleniem sakramentu chorych.

1/ W intencji Aliny i Ryszarda Wawrzyniaków z okazji 50 rocznicy ślubu z podziękowaniem za wspólnie przeżyte lata, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

12.00 – Różaniec

13.00 – 15.00 – Modlitwy indywidualne.

14.00 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

15.00 – Msza św. dla Szkoły Podstawowej nr 4.

16.00 – Msza św. na pożegnanie Obrazu z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.

1/ Za Parafian

2/ Za + Genowefę Rura od córki Barbary z mężem Zygmuntem.

3/ Za + Katarzynę Nowaczyk od Aldony i Leszka Bamber z córką Magdaleną z mężem.

17.00 – Nabożeństwo pożegnania Obrazu z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i aktem ofiarowania parafii Matce Bożej jasnogórskiej.