24 Niedziela Zwykła 13.09.2020  

7.00

1/ Za + Zbigniewa Nowaczyka – greg.

2/ Za ++ Bronisława i Stefana z okazji imienin.

8.00

1/ Za + Leona Andrzejewskiego w 18 rocznicę śmierci ++ Barbarę, Monikę i Mariana.

9.30

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Maćka z okazji 23 urodzin.

2/ Za ++ Stefanię, Kazimierza i Henryka Budzyńskich oraz Jadwigę i Piotra Zielińskich.

11.00

1/ Za + Danutę Andrzejewską – od Teresy z rodziną.

2/ Za + Krystynę Patelską od rodziny

12.30

1/ W intencji budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła.

2/ Za + Stanisława Haremskiego w 5 rocznice śmierci i ++ z rodziny Haremskich i Garstków.

Chrzest:

– Borys Tadeusz Lajsner

18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.00

1/ Msza św. zbiorcza:

– W intencji chorych, cierpiących, ubogich i ludzi w podeszłym wieku,

– W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej

– W intencji Redakcji Gazetki parafialnej

– W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin.

– Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej i ++ małżonki

– Za ++ polecanych w wypominkach

– Za ++ rodziców Henrykę, Floriana, Adama Mendelewskich, ++ Anielę i Jarosława Wiśniewskich ++ Marię i Mariana Basińskich, Bronisławę i Stanisława Wachowiaków, + Elżbietę Glumińską, ++ Franciszkę i Leona Bartczak, Reginę, Alicję Jończyk, + Janinę Domagała, Barbarę Wasiak, Alinę i Tadeusza Czekanowskich, o. Tadeusza Hajduka OMI i ks. Floriana Derezińskiego.

– Za ++ Zofię, Stanisława Hurysz, Felicję Degórską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

– W intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od Wspólnoty Miłosierdzia

– W intencji Pensjonariuszy Domu Zofia, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych.

– Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

– za + Danutę Świdzińską – od sąsiadów z ul. Bohaterów Westerplatte, Gostyńskiej i Rawickiej,

– za + Zbigniewa Kaczmarka – od Lucyny i Mariana Krzyżanek,

– za + Danutę Świdzińską od Żywego Różańca,

– z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i pomyślne rozwiązanie sprawy.

-za + Janinę Chojnacką,

-Za + Włodzimierza Mańkę oraz za ++ z rodziny z obojga stron,

-W intencji Magdaleny z okazji urodzin o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i opiekę Maryi Niepokalanej.

Różaniec fatimski. Procesja i Apel

Poniedziałek 14.09.2020  Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

8.00

1/  Z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Marii, Macieja i Przemysława Korytowskich.

18.30

1/ W intencji Zbigniewa z okazji 50 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łąski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

2/ Za + Zbigniewa Nowaczyka – greg.

3/ Za + Franciszka Sroka w 30 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

4/ W intencji Adama i Alicji w 54 rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej.

 Wtorek 08.09.2020  NMP Bolesnej

8.00

1/ Za + Zbigniewa Nowaczyka – greg.

Nowenna do Św. Antoniego

17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30

1/ Za żywych i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące.

2/ W intencji Marii z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i wstawiennictwo Matki Najświętszej.

3/ Za ++ Urszulę i Andrzeja Wawrzyniaków, Joannę i Piotra Kostrzewskich i ++ z rodziny.

4/ Za + Krystynę Mól – od syna z rodziną.

 Środa 16.09.2020

8.00

1/ Za + Zbigniewa Nowaczyka – greg.

18.30

1/ Za + Irenę Chrabąszcz od wnuka Roberta z rodziną.

2/ Za + Krystynę Bartkowiak od kuzynki Urszuli z rodziną.

3/ Za + Stefana Sołtysiaka od sąsiadów.

4/ Za + Danutę Świdzińską od sąsiadów z ul. Bohaterów Westerplatte 11-23.

 

Czwartek 17.09.2020  

 8.00

1/ Za + Zbigniewa Nowaczyka – greg

18.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

18.30

1/ Za ++ rodziców Annę i Stanisława ++ braci Jacka i Wojciecha, bratowe Elżbietę i Teresę.

2/ W intencji Róży Różańcowej Rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej Róży.

3/ Za + Marię Borowiec od uczestników pogrzebu.

4/ Za + Stanisława Walkosza.

 

Piątek 18.09.2020

8.00

1/ Za + Krystynę Mól od uczestników pogrzebu.

18.30

1/ W intencji Ks. Arcybiskupa Stanisława z okazji imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej w posłudze pasterskiej.

2/ Za + Zbigniewa Nowaczyka – greg.

3/ Za + Marię Borowiec od sąsiadów z ul. Wronczyńskiej.

4/ Za + Halinę Kłodzińską od synów z rodzinami.

 

Sobota  19.09.2020

8.00

1/ Za ++ Alojzego w 27 rocznicę śmierci, Magdalenę i Marcelego, Brunona, Urszulę i Salomeę, Zygmunta i Jerzego ++ dziadków, krewnych i znajomych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

2/ Za + Zbigniewa Nowaczyka – greg.

15.00 Jubileusz Janyga

18.30

1/ W podziękowaniu za otrzymane łaski, za Bożą Opatrzność w intencji Jubilatów oraz z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Andrzeja.

2/ Za ++ Franciszkę i Juliana Wojturskich oraz ++ z rodziny Kasprzyckich i Wojturskich.

3/ Za ++ Danutę Drożyńską i Marię Krzymańską.

25 Niedziela Zwykła 20.09.2020  

7.00

1/  Za Parafian

2/ Dziękczynno – błagalna z okazji 44 rocznicy ślubu Ewy i Jerzego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla córek i ich rodzin.

8.00

1/ Za + Wojciecha Tuliszka z okazji 53 rocznicy ślubu  oraz w intencji Asi i Tomka z okazji 18 rocznicy ślubu  o dalszą Bożą opiekę dla całej rodziny.

2/ Z podziękowaniem za za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Julii z okazji 20 urodzin.

9.30

1/ Za ++ Leonię i Józefa Kaczmarków, Leokadię i Czesława Wituckich oraz ++ z rodziny.

2/ Za ++Dorę, Czesława, Wiktora, Marię, Władysława, Mieczysława ++ z rodzin Biednych, Wiertelaków i Kaczmarków.

11.00

1/ Za + Krystynę w 9 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Wąsiewiczów, Nowaków, Mizgalskich i Wieczorków

12.30

1/ Za + Janusza Borowca w 2 rocznicę śmierci i + Marię Borowiec.

2/ Za + Zbigniewa Nowaczyka – greg.

Chrzest:

– Jan Stanisław Ciesielski

19.00

1/ Rez. Koszczyńska