NIEDZIELA 14.05.2023

7.00

1/ Za Łucję i Stanisława Grzelewskich oraz ++ z rodziny Szaflińskich i Grzelewskich.

8.00

1/ Za + Romana Witkowskiego – od sąsiadów z ul. Trąmpczyńskiego.

2/ Za ++ dziadków Zofię i Teodora Małeckich i ++ rodziców Helenę i Ryszarda Zakrzewskich.

9.30

1/ Za + Marię Stawską w 27. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.

2/ Za + Janinę Behr /czyt. Ber/ – od syna Piotra z rodziną.

11.00

1/ W intencji O. Macieja Drzewiczaka OMI  z okazji imienin, z prośbą o łaskę zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz światło Ducha Św. w posłudze kapłańskiej i zakonnej – od wspólnoty parafialnej.

2/ Za + Mariana Rosika w 1. rocznicę śmierci.

3/ Za + Alfredę Giełżyńską./greg./

12.30

1/ W intencji O. Macieja Drzewiczaka OMI, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Niepokalanej na drodze kapłańskiej i zakonnej – od członków Żywego Różańca.

2/ O szczęśliwe rozwiązanie dla Weroniki.

18.30

Nabożeństwo majowe.

19.00

1/ Za ++ Zofię Kałużną, Jana Rzeszowskiego; ++ z rodziny Kałużnych i Wardęgów oraz + Kazimierza Kałużnego.

2/ Za + Piotra Karolczaka./greg./

PONIEDZIAŁEK 15.05.2023

8.00

1/ Za + Parafian.

2/ Za + Piotra Karolczaka./greg./

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ Za + Zofię Hurysz.

2/ Za + Alfredę Giełżyńską./greg./

3/ Za + Irenę Siejak – od rodziny Dziekańskich.

WTOREK 16.05.2023

8.00

1/ Za + Alfredę Giełżyńską./greg./

2/ Za + Stanisława i Urszulę Lewandowicz – od mieszkańców z ul. Ostatniej, Konarzewskiej, Głuchowskiej i Komornickiej.

3/ Za + Piotra Karolczaka./greg./

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ Za ++ rodziców Stanisławę, Michała, rodzeństwo oraz Marka, Roberta i szwagra.

2/ Za żywych i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące.

3/ Za + Wandę Machowską.

ŚRODA 17.05.2023

8.00

1/ Za + Piotra Karolczaka./greg./

2/ Za + Mirosławę Walkowiak – od męża z synem.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ Za + Alfredę Giełżyńską./greg./

2/ Za + Marka Strynka – od mieszkańców z ul. Gołuchowskiej, Koźmińskiej, Jaraczewskiej i Kotlińskiej.

3/Za + Irenę Siejak – od wnuczki Justyny z rodziną.

CZWARTEK 18.05.2023

8.00

1/ Za + Piotra Karolczaka./greg./

2/ Za + Krzysztofa Trenerowskiego – od uczestników pogrzebu.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ Za + Helenę Filipiak w 20. rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny.

2/ Za + Alfredę Giełżyńską./greg./

3/ Za + Jolę Rybczyńską – od szwagierki Elżbiety z rodziną.

PIĄTEK 19.05.2023

8.00

1/ Za + Piotra Karolczaka./greg./

2/ Za + Zygmunta Gruszkę – od sąsiadów Skawińskiej i Kegel.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ W intencji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże prowadzenie i opiekę Św. Eugeniusza.

2/ W intencji Piotra i Macieja  o pomyślny egzamin i dobry wybór liceum.

3/ Za + Alfredę Giełżyńską./greg./

4/ Za + Kazimierza Kałużnego – od Bogdana, Lidii i Waldemara z rodzinami.

SOBOTA 20.05.2023

8.00

1/ Za + Alfredę Giełżyńską./greg./

2/ Za + Piotra Karolczaka./greg./

10.00

W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej.

11.30

W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej.

13.00

W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ Za + Edmunda Kończala w 17. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Kończali, Wawrzyniaków, Przepiurów i Mateckich.

2/ W intencji mamy Ewy w dniu urodzin,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, siły i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

3/ Za + Zenona Zagórskiego w 9. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Zagórskich.

NIEDZIELA 21.05.2023

7.00

1/ Za + Elżbietę Lisiecką w 1. rocznicę śmierci oraz za + Marka Lisieckiego.

8.00

1/ Z podziękowaniem Bogu za uratowanie życia i łaskę wiary.

2/ Za + Stanisława Matysiaka w 6. rocznicę śmierci.

9.30

1/ Za Parafian.

2/ Za ++ Anielę i Jana Krysztofiaków; dziadków Marię i Tomasza Krysztofiaków oraz Karolinę i Jana Wąsyków i Marię i Romana Wronków.

11.00

1/ Dziękczynna za dar I Komunii Świętej.

2/ Za ++ rodziców Eugenię i Zygmunta Banickich – od córki Grażyny z  rodziną.

3/ Za + Alfredę Giełżyńską./greg./

12.30

1/ Za + Jana Dachterę w 33. rocznicę śmierci i Marię Dachterę oraz ++ z rodziny.

2/ Za + Stanisława Haremskiego z racji imienin oraz Irenę, Piotra, Zenona, Kazimierę Garstków.

17.30

1/ Intencji dzieci obchodzących rocznicę I Komunii Świętej.

18.30

Nabożeństwo majowe.

19.00

1/ Za ++ Stanisławę i Jana.

2/ Za + Piotra Karolczaka./greg./