Uroczystość Wszystkich Świętych  01.11.2020

8.00

1/ Za ++ Dorotę, Zofię, Andrzeja, Feliksa, Zofię i ++ z rodziny Degórskich.

2/ Za ++ Tadeusza, Teresę, Edwarda Kurzwiaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące..

9.30

1/ Za + Zofię Plackowską w 30 rocznicę śmierci i ++ z rodziny

2/ Za Parafian.

11.00

1/ Za + Marię Sarbak w 6 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców.

2/ Za ++ Andrzeja, Irenę i Hieronima Piotrów, Helenę i Kazimierza Krajeckich o Boże Miłosierdzie dla nich, – od żony, córki i syna z rodziną.

12.30

1/ Za ++ Jana, Piotra ++ rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.

2/ Za ++ Antoninę i Stanisława Sikorskich w 67 rocznicę śmierci, Joannę i Atanazego Garczyńskich, Elżbietę i Ryszarda Łaskarzewskich i ++ z rodziny.

17.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

18.15 Różaniec z wypominkami

19.00

1/ Za ++ Antoninę, Edmunda, Eugeniusza Gniot, Czesława Gierszewskiego.

21.00 Różaniec do granic nieba

Poniedziałek 02.11.2020

8.00

1/  Za + męża Andrzeja i ++ rodziców.

2/ Za + Siostrę Marię Justynę

 

10.00

1/Za ++ Wandę, Mariana, Małgorzatę Lesickich, Zofię, Ignacego, Czesławę, Stefana Borowczaków + Ojca Kazimierza Tyca OMI, Ojca Marcina Marcinkiewicza OMI.

2/ Za ++ z rodziny Gogolewskich i Jęśków.

17.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

2/ Za + Henryka Wardęge – pogrzebowa

17.45 Różaniec z wypominkami

18.30

1/ W intencji Parafian zmarłych w minionym roku.

2/ Za ++ Czesława, Stanisławę, Tomasza, Annę, Teofila, Annę, Józefa, Katarzynę, Franciszka oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

3/ Za ++ Stanisławę, Zygmunta Rowickich, Mariana Mazurka, Krystynę i Stanisława Hemerlingów, Pelagię i Wacława Majewskich.

21.00 Różaniec do granic nieba

Wtorek 03.11.2020

8.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

2/ Z podziękowaniem za wszelkie łaski i zdrowie, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

17.45 Różaniec z wypominkami

18.30 Msza św. misyjna

1/ Za + Floriana Majewskiego od Władzi i Marii

2/ Za + Mariana Jankowiaka, ++ z rodziny Koszutów, Dobieżynów i Taszarków.

3/ Za + Janinę Turkot od koleżanki Zofii.

21.00 Różaniec do granic nieba

Środa 04.10.2020

8.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

2/ Za ++ rodziców Stefanię, Jana, Marię i Franciszka, + brata Stefana.

17.45 Różaniec z wypominkami

18.30

1/ O nowe liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

2/ Za ++ Krystynę i Włodzimierza Mól – od wnuczki z mężem

3/ Za + Magdalenę – od Ewy i Grzegorza.

4/ Za + Urszulę Pietrzak w 2 rocznicę śmierci.

21.00 Różaniec do granic nieba

Czwartek 05.11.2020

8.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

2/ Za ++ Henrykę, Gertrudę, Wincentego Cichowskich.

11.30 Za + Katarzynę Skrzypczak – pogrzebowa

17.45 Różaniec z wypominkami

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

– o nowe powołania do służby w kościele z naszej wspólnoty parafialnej,

– za czcicieli Bożego Miłosierdzia,

– o Dary Ducha Świętego dla wspólnoty Tabor, ojca opiekuna i kapłanów,

– za ++ polecanych w wypominkach,

– o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek,

– za ++ Józefa, Radzisławę,, Stanisława, Sabinę, ++ z rodziny Wawrzyniaków, ++ Pelagię i Jana Błaszyków, Longinę, Zofię Smułczyńską oraz ++ z wypominek.

2/ W podziękowaniu za Miłosierdzie Boże, w intencji kapłanów, zakonników, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników..

3/ W intencji Agnieszki z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa na każdy dzień.

21.00 Różaniec do granic nieba

Piątek 06.11.2020

8.00

1/  Za + Janinę Zyśko – greg.

Nabożeństwo do NSPJ

9.00 Za + Stanisława Stępniaka – pogrzebowa

17.00 Msza św. szkolna

1/ Za + Romana Chudaka od uczestników pogrzebu.

17.45 Różaniec z wypominkami

18.30

1/  Msza św. zbiorcza:

– za ++ polecanych w wypominkach,

– za ++ Jana, Piotra ++ rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące,

– za ++ z rodziny Goryniów, Ratajczaków, Frąckowiaków i Nowaczyków,

– za ++ Annę, Helenę, Karola, Teresę, Helenę, Czesława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,

– za ++ rodziców oraz ++ z rodzin Wawrzyniaków, Rybarczyków, Felicję Gelc, Marię Piaścik, Mirosławę Osińską oraz ++ z wypominek.

2/ Za + Krystynę Wita w 14 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

3/ Za ++ Marię i Władysława Bukowskich, Monikę, Feliksa i Leonarda Chojnackich.

Nabożeństwo do NSPJ

21.00 Różaniec do granic nieba

Sobota  07.11.2020

8.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

2/ Za ++ Hannę, Henrykę, Krzysztofę, Agath, Janinę i Krystiana.

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

17.45 Różaniec z wypominkami

18.30

1/ Za + Waldemara Kościukiewicza i za ++ rodziców, teściów i rodzeństwo.

2/ W intencji Romana z okazji 75 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Jubilata.

3/ Za + Elżbietę Przybytek od rodziny Pietrasów.

XXXI Niedziela Zwykła 08.11.2020

8.00

1/ Za ++ Zygfrydę, Bronisławę, Lecha oraz ++ z rodziny Wolskich.

2/ Za + Eugeniusza Kaczmarka z okazji urodzin i ++ z rodziny.

9.30

1/ Za + Elżbietę Dratwę  z okazji urodzin i imienin oraz ++ z rodziny Piłatów, Dratwów i Baraniaków – od Reginy i Anny z rodziną.

2/ Za ++ rodziców Mariana i Krystynę Chorobowiczów – od synów z rodzinami

11.00

1/ Za + Wojciecha Landowskiego i ++ z rodziny.

2/ Za + Danutę Świdzińską od rodziny Barszcz, Schonknecht i Stasiuk.

12.30

1/ W intencji żyjących i ++ członków Żywego Różańca .

2/ Za + Teresę Drzewiecką w 2 rocznicę śmierci.

17.00

1/ W intencji ofiarodawców, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.

18.15 Różaniec z wypominkami

19.00

1/ Za + Janinę Zyśko – greg.

21.00 Różaniec do granic nieba