NIEDZIELA 03.04.2022

7.00

1/ Za Parafian.

8.00

1/ Za ++ rodziców, Czesławę w rocznicę śmierci  oraz Władysława i + Czesława.

2/ Z prośbą o łaskę wiary dla Macieja i Magdy.

9.30

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za ++ Annę, Wiktorię, Jana i Zbigniewa Olejniczaków.

11.00

1/ W intencji wnuka Filipa z okazji 10. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

2/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

12.30

1/ Za żywych i ++ członków Żywego Różańca.

2/ Za ++ Witolda, Łucję i Eugeniusza Przybylskich oraz za ++ krewnych i znajomych.

16.00

Gorzkie Żale.

16.45

1/ Za + Barbarę Hajdrowską.

2/ Za ++ Teresę i Kazimierza Radnych oraz za ++ z rodzin Maćkowiaków i Radnych.

19.00

1/ Za + babcię Julię Olejniczak, z prośbą o radość życia wiecznego – od wnuczki Ewy z rodziną.

PONIEDZIAŁEK 04.04.2022

8.00

1/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

2/ Za + Jana Rodziaka – od Małgorzaty i Janusza Małysiak.

18.30

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Marię Komer – od Wandy Pewińskiej.

3/ Za + Józefa Haka.

4/ Za + Ryszarda Kostrzyńskiego.

WTOREK 05.04.2022

8.00

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Z okazji 2. urodzin Mai, Ity, z podziękowaniem za opiekę Matki Bożej z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata.

18.00

Nabożeństwo misyjne.

18.30

Msza św. misyjna.

1/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

2/ Za + Eleonorę Mielcarską – od córki, zięcia, wnuka z żoną, oraz + Stefana Mielcarskiego.

3/ Za ++ Mariannę i Mariana Kosik.

ŚRODA 06.04.2022

8.00

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

18.30

1/ O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

2/ W 3. rocznicę śmierci Haliny Stanisławskiej i ++ z rodziny Wysockich i Koniecznych – od córek.

CZWARTEK 07.04.2022

8.00

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

18.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.30

  1. Msza św. zbiorcza:
  • O powołania do służby w kościele z naszej wspólnoty parafialnej.
  • Za czcicieli Bożego Miłosierdzia.
  • O nowe powołania zakonne do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.
  • Za + Halinę Kantor w 4. rocznicę śmierci oraz za ++ z rodziny Kantor, Rapior i Mlodzikowskich.

2. Z podziękowaniem za Miłosierdzie Boże, w intencji kapłanów, zakonów męskich i żeńskich za dusze w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników.

PIĄTEK 08.04.2022

8.00

1/ Za + Mariana Dopierałę w 1. rocznicę śmierci męża, taty i dziadka.

2/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

3/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

17.00

Droga Krzyżowa dla dzieci.

18.30

1/ W intencji Radio Maryja, TV Trwam, Ojczyzny i papieża Franciszka.

2/ Za + Alfonsa Bilskiego w 1. rocznicę śmierci – od córki z mężem i wnukami.

3/ W intencji Aliny o błogosławieństwo Boże z okazji 60. rocznicy urodzin i w pewnej intencji.

Droga Krzyżowa dla wszystkich ulicami naszej parafii.

SOBOTA 09.04.2022

8.00

1/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

2/ O łaskę zdrowia dla Jana i Boże błogosławieństwo dla niego i całej rodziny.

18.30

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za ++ Cecylię, Józefa, Jadwigę i ++ z rodziny Chojnackich.

3/ Za + Sylwestra Orsztynowicza w 1. rocznicę śmierci; za + Kazimierę Orsztynowicz; za ++ Kazimierę i Leona Cholewa oraz  Wiktorię i Tadeusza Rosik.

NIEDZIELA PALMOWA 10.04.2022

7.00

1/ Za + Jadwigę w 25. rocznicę śmierci i za ++ Piotra i Józefa.

8.00

1/ Za + Ewę Kaczmarek.

2/ Za + Telesława Skibińskiego w 9. rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców i rodzeństwo.

9.30

1/ Za + Halinę Kantor.

2/ Za + Danutę Nowak.

11.00

1/ W intencji budowniczych, ofiarodawców i dobroczyńców naszego kościoła.

2/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

12.30

1/ W intencji Iwony i Bogdana z okazji 51. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę na każdy dzień.

2/ Za + Felicję Kmieć w 13. rocznicę śmierci i za ++ z rodzin Misiornych i Kmieciów oraz za + Leona Zielińskiego z okazji imienin o radość życia wiecznego i ++ z rodzin Zielińskich i Chudych.

Chrzest: Oliwia Krzyścin, Alex Kaleta,

16.00

Gorzkie Żale.

16.45

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za ++ Anastazję i Józefata Dopierałów; ++ ich synów, synowe i zięcia oraz ++ z rodziny Baranowskich.

19.00

1/ Za + Aldonę Kryślak – od sąsiadów z ul. Gostyńskiej.