Niedziela 07.03.2021 III Niedziela Wielkiego Postu

8.00

1/  Za ++ Jana, Kazimierę, Stanisława, Hannę, Andrzeja, Janinę Wyrwińskich + Antoninę Śmigiel.

2/ Z podziękowaniem Panu Bogu za łaskę nawrócenia Tomasza z prośbą o Dary Ducha Świętego dla niego i całej rodziny.

9.30

1/ Za + Jana Cieciorę w 32 rocznicę śmierci.

2/ Za ++ Józefa i Lucynę Woźniaków.

11.00

1/ Za + Władysława Smektałę – od Grażyny Jóźwiak z rodziną.

2/ Za ++ Janinę i Stanisława Toporków.

12.30

1/ W intencji żyjących i ++ członków Żywego Różańca.

2/ Za + Zdzisława Pietrzaka od Danuty, Zuzi i Macieja.

16.00 Gorzkie Żale

16.45

1/ Za + ks. kan. Franciszka Szulaka w 5 rocz. śmierci, + Lidię Szulak – Rakowską w 3 rocz. śmierci.

2/ Za + Marię Dachterę w 18 rocz. śmierci + Jana Dachterę i ++ z rodziny

19.00

1/ Za + Ludmiłę Kwiatkiewicz – greg.

2/ Za Parafian.

Poniedziałek 08.03.2021

8.00

1/ Za + Cecylię Sołtysiak od siostry Ireny i chrześniaczki Doroty z rodziną.

2/ Za + Ludmiłę Kwiatkiewicz – greg.

9.30 Za + Elżbietę Kozińską – pogrzebowa

18.30

1/ Za + Alinę Sporną od rodziny Nowackich.

2/ W intencji Radio Maryja, TW Trwam, papieża Franciszka i naszej Ojczyzny.

3/ Za + Krystynę Rott – Żebrowską od uczestników pogrzebu.

4/ Za + Abdonę Peatz od rodziny Radeckich.

Wtorek 09.03.2021

8.00

1/ Za + Ludmiłę Kwiatkiewicz – greg.

2/ Za + Józefa Witolda Senkusa od Barbary z Os. Kopernika.

Nowenna do Św. Antoniego

18.30

1/ Za + Marię Taylor od Jerzego z Hanią

2/ Za + Krystynę Rott – Żebrowską od sąsiadów z ul. Trąmpczyńskiego.

3/ Za + Zdzisława Pietrzaka od Zofii, Alfreda i Jakuba.

4/ Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Środa 10.03.2021

8.00

1/ Za + Ludmiłę Kwiatkiewicz – greg.

2/ Za + Aleksandrę Nowak od uczestników pogrzebu.

18.30

1/ Za + Annę Staniszewską od brata Janusza z żoną Bożeną.

2/ Za + Annę Staniszewską od chrześniaka Marka z rodziną.

3/ Za + Józefa Senkusa od uczestników pogrzebu.

4/ Za + Kazimierza Kaczmarka od rodziny Matysiaków i Ratajczaków.

Czwartek 11.03.2021

8.00

1/ Za + Ludmiłę Kwiatkiewicz – greg.

18.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

1/ Za + Ireneusza Marczaka od sąsiadów z ul. Jerzego Rózyckiego.

2/ Za + Danutę Wronę od rodziny Głowińskich i Żuławskich.

3/ Za + Adama Żerkowskiego od sąsiadów z ul. Gostyńskiej.

4/ W intencji syna Krzysztofa z okazji 50 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jubilata.

Piątek 12.03.2021

8.00

1/ Za + Ludmiłę Kwiatkiewicz – greg.

2/ Za + Lucynę Kowalewską od uczestników pogrzebu.

17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci

17.45 Droga Krzyżowa dla dorosłych

18.30

1/ Za ++ Alinę i Franciszka Kornat oraz ++ z rodziny Kornatów i Kłodzińskich.

2/ Za + Helenę Śmigiel i ++ z rodziny.

3/ Za + Przemysława Gordzelewskiego od szwagierki Justyny z dziećmi i szwagra Przemysława.

4/ Za ++ Barbarę i Stefana Siedlikowskich od córki.

Sobota  13.03.2021 Dzień fatimski

8.00

1/ W intencji chorych, cierpiących i osób w podeszłym wieku

2/ Za + Ludmiłę Kwiatkiewicz – greg.

Nabożeństwo fatimskie dla chorych

17.30 Adoracja NS

17.45 Różaniec fatimski

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

– W intencji czcicieli Matki Bożej fatimskiej

– W intencji Redakcji Gazetki parafialnej

– W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin.

– Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej i ++ małżonki

– Za ++ polecanych w wypominkach

– Za ++ rodziców Henrykę, Floriana, Adama Mendelewskich, ++ Anielę i Jarosława Wiśniewskich ++ Marię i Mariana Basińskich, Bronisławę i Stanisława Wachowiaków, + Elżbietę Glumińską, ++ Franciszkę i Leona Bartczak, Reginę, Alicję Jończyk, + Janinę Domagała, Barbarę Wasiak, Alinę i Tadeusza Czekanowskich, o. Tadeusza Hajduka OMI i ks. Floriana Derezińskiego.

– Za ++ Zofię, Stanisława Hurysz, Felicję Degórską oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

– za ++ z rodzin Mielcarek, Fąferek, Silskich i Riedrich,

– za + Jerzego i ++ z rodziny Graców i Twardowskich,

– za ++ Rozalię, Stefana, Mariana, Janinę, Nadzieję, Jana Urbańczaków, Jana, Rozalię, Henrykę, Jana, Stanisława Rybów, Eleonorę, Antoniego, Krystynę, Antoniego Krzyżostaniaków, Bożenę Worsztynowicz, S.M. Luitgardis, Tadeusza Maćkowiaka,

– za + Aleksandrę Maciejewską od sąsiadów z ul. Bohaterów Westerplatte i Rejewskiego,

– z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na każdy dzień.

– o łaskę zdrowia dla Kasi,

– W intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od Wspólnoty Miłosierdzia

– W intencji Pensjonariuszy Domu Zofia, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych.

– Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.

2/ W intencji Łucji i Macieja z prośbą o Boże błogosławieństwo na nową drogę życia..

3/ Za + Genowefę Szaj w 3 rocznicę śmierci ++ Henryka, Pawła i Michała Szajów.

4/ Za ++ Bogdana, Zbigniewa i Jerzego.

Niedziela 14.03.2021 IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00

1/  Za + Bronisława w 1 rocznicę śmierci.

2/ Za ++ Martę i Antoniego Kociuckich.

9.30

1/ Za ++ Elżbietę i Antoniego Rapior.

2/ Za + Jana Kaczmarka w 39 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Kaczmarków.

11.00

1/ Za + Zofię Adamską od chrześniaczki.

2/ Za ++ Wojciecha i Jadwigę Wolarską.

12.30

1/ Za + mamę Kazimierę ++ dziadków Katarzynę i Bronisława, wujka Zbigniewa.

2/ Za + Ks. Piotra Kotarskiego  + Józefa i ++ z rodziny.

Chrzty:

Maja Garstka

16.00 Gorzkie Żale

16.45

1/ Za + Ludmiłę Kwiatkiewicz – greg.

2/ W intencji budowniczych, ofiarodawców i dobrodziejów naszego kościoła

19.00

1/ Za + Michała Tomiaka w 32 rocznicę urodzin

2/ Za ++ Elżbietę, Józefa Kamińskich, Wandę Ksoń i ++ z rodziny.