NIEDZIELA 14.04.2024

7.00

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bronisławy oraz całej rodziny.

8.00

1/ Za + Telesława Skibińskiego w 11. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

2/ O potrzebne łaski dla Ani i całej rodziny.

9.30

1/ W intencji budowniczych, ofiarodawców i dobroczyńców naszego kościoła.

2/ Za ++ Zofię i Kazimierza Kałużnych; + Jana Rzeszowskiego oraz ++ z rodziny Kałużnych i Wardęgów.

11.00

1/ Z okazji 4. urodzin Mai Ity Faron, z podziękowaniem za opiekę Matki Bożej, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata.

2/ Za + Ludmiłę Kiniorską-Faron o radość życia wiecznego – od córki Marty, wnuczki i Damiana.

12.00

1/ Za ++ Teresę i Krzysztofa Prymas i ++ z rodziny oraz + Stefanię Pawlaczyk.

2/ Za + Czesławę Dyner z okazji 1. rocznicy śmierci i Włodzimierza Dyner oraz za ++ z rodziny Dyner i Pinkowskich.

3/ W intencji Henryki z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i opiekę NMP, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie na kolejne lata.

Chrzest: Oliwia Capaja,

19.00

1/ Za + Halinę Stanisławską w 5. rocznicę śmierci i + Henryka Stanisławskiego w 3. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny – od córek z rodzinami.

PONIEDZIAŁEK 15.04.2024

8.00

1/ O radość życia wiecznego dla + Ewy Przybylskiej – od Danuty Riedrich.

2/ Za + brata Krzysztofa Kalaczyńskiego./greg./

18.30

1/ Za + Ludmiłę Kiniorską–Faron – od Mirosławy i Marka Strzyżewskich z rodziną.

2/ Za + Bernadetę Litke – od rodziny Eichnerów.

3/ Za + Marię Niedbała – od kuzynki Elżbiety z rodzina.

WTOREK 16.04.2024

8.00

1/ Za + Urszulę Krawiec – od sąsiadów.

2/ Za + brata Krzysztofa Kalaczyńskiego./greg./

Nowenna do Św. Antoniego.

17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.30

1/ Za żywych i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące.

2/ Za ++ Szczepana, Janinę, Romana, Janinę, Jadwigę, Jana, Edwarda, Stanisławę, Bernadetę i ks. Michała o radość życia wiecznego.

3/ Za + Janusza Cichockiego – pogrzebowa.

ŚRODA 16.04.2024

8.00

1/ Za + Aleksandra w 39. rocznicę śmierci i Anielę Najderków.

2/ Za + brata Krzysztofa Kalaczyńskiego./greg./

9.30

Za + Henryka Podniesińskiego – pogrzebowa.

18.30

1/ Za + Helenę w 12. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Przybylaków.

2/ Za + Ludmiłę Kiniorską–Faron – od rodziny Hołowszczak i Bochyńskich.

3/ Za + mamę Zofię Nagel w 20. rocznicę śmierci oraz + jej męża Władysława i syna Mieczysława.

CZWARTEK 18.04.2024

8.00

1/ Za + Stefanię Szrajbrowską – od Ani, Tadeusza i Justyny.

2/ Za + brata Krzysztofa Kalaczyńskiego./greg./

3/ W podziękowaniu za szczęśliwe rozwiązanie oraz z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marty i Marka.

18.00

Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

18.30

1. Msza św. zbiorcza:

  • O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
  • Za czcicieli Bożego Miłosierdzia.
  • W intencjach zamieszczonych w skarbonie „ Pomagamy sobie modlitwą”.

2. W intencji mamy Czesławy z okazji 80. urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

3. W intencji róży różańcowej rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej Róży.

PIĄTEK 19.04.2024

8.00

1/ Za + Stefanię Szrajbrowską – od chrześniaka Zbigniewa z rodziną.

2/ Za + brata Krzysztofa Kalaczyńskiego./greg./

18.30

1/ Za + Zdzisława Marciniaka – od szwagierki Danuty Jarczak z rodziną.

2/ Za + Henryka Rybickiego w 1. rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

SOBOTA 20.04.2024

8.00

1/ Za ++ Marię, Leona, Andrzeja Sulowskich, z prośbą o radość życia wiecznego.

2/ Za + brata Krzysztofa Kalaczyńskiego./greg./

18.30

1/ Za ++ Sylwestra, Krystynę, Kazimierę i  Lucynę Jańczak oraz + Agnieszkę Michalak.

2/ Za ++ Pelagię i Michała Gmerek oraz + Ignacego Czajkę i ++ z ich rodzin.

3/ Za + Leszka Rose – od żony oraz dzieci z rodzinami.

4/ W intencji wynagradzającej NSP Jezusa i Niepokalanej Maryi, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Karoliny.

NIEDZIELA 21.04.2024

7.00

1/ W intencji Jana Szaj, o zdrowie i wytrzymałość w organizacji stowarzyszenia dla niepełnosprawnych ’’ Być razem’’.

8.00

1/ Za + Stefanię Szrajbrowską – od syn Marcina z Moniką i Stasiem.

2/ Za + brata Krzysztofa Kalaczyńskiego./greg./

9.30

1/ Za ++ Teresę i Witolda Przybylskich; Helenę i Zbigniewa Piaseckich oraz ++ z obydwu rodzin o radość życia wiecznego.

2/ Za + Jerzego Lisieckiego – od wnuczki Sary z rodziną.

11.00

1/ Za + Piotra Krysztofowicza z okazji urodzin i imienin.

2/ Za + Bernarda Szurka oraz ++ Józefa i Mariannę Bolów i + Aleksandrę Śliwińską.

12.30

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Artura z okazji 20. rocznicy ślubu.

2/ W intencji Bartka z okazji imienin, z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Józefa na każdy dzień.

3/ Za + Irenę Tórz – od brata Mariana z rodziną.

19.00

1/ Za + Czesława Farona w 4. rocznicę śmierci – od brata z żoną i córką.