NIEDZIELA PALMOWA 24.03.2024

7.00

1/ Za + Marię Moras./greg./

8.00

1/ Za + Ryszarda Zakrzewskiego z okazji imienin oraz ++ Helenę, Kazimierza i Krzysztofa Zakrzewskich.

9.30

1/ Za ++ rodziców Stanisławę i Stanisława Pawlaków oraz ++ Weronikę, Marię i Łucję.

2/ Za ++ Genowefę, Franciszka, Lecha i Mariana Lemańskich oraz ++ Halinę i Andrzeja Pawlickich.

11.00

1/ Za ++ Annę, Wiktorię, Jana, Zbigniewa Olejniczaków.

2/ Za + Wandę Burdyn – od Anny Furmaniak i Lidii Dzięcioł z rodziną.

3/ W intencji Józefa z okazji 40. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz Św. Józefa na dalsze lata.

12.30

1/ O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św., zdrowie i opiekę Niepokalanej dla O. Piotra Bednarskiego OMI  z okazji urodzin.

2/ W intencji Ojczyzny w dniu modlitwy Nieustającego Różańca w naszej Parafii i  w intencji podejmujących modlitwę o potrzebne łaski i Bożą opiekę.

3/ W intencji Ireny z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Niepokalanej na dalsze lata życia i potrzebne łaski dla rodziny.

16.00

Gorzkie Żale.

16.45

1/ Za + Czesławę Hajdrowską o radość życia wiecznego.

2/ Za + Zdzisławę Majnert – od Zofii i Urszuli z rodzinami.

19.00

1/ Za + Leszka Liszyńskiego o radość życia wiecznego – od szwagierki Marysi z Wojtkiem i dziećmi.

PONIEDZIAŁEK 25.03.2024

8.00

1/ Za + Marię Moras./greg./

2/ Za ++ rodziców z obojga stron: Fog i Sroka i ++ w czyśćcu cierpiących.

18.30

1. Msza św. zbiorcza:

 • O pokój.
 • Za czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju.
 • Za czcicieli Bożego Miłosierdzia.
 • W intencji duchowej adopcji dziecka poczętego i osób podejmujących duchową adopcję.
 • Za ++ Mariannę Płaczek, Teresę, Zbigniewa, Zdzisława Szajek: Władysławę i Ludwika Radziejewskiego; Wiktorię i Władysława Macioszczyk oraz Halinę Kalemba.
 • Za + Elżbietę w 7. rocznicę śmierci.

2. Za + Mariannę Przybylską.

3. W intencji Panu Bogu wiadomej.

WTOREK 26.03.2024

8.00

1/ Za + Marię Moras./greg./

18.30

1/ Za + Ewę Przybylską.

2/ Za ++ Irenę i Mariana Olejnik – od syna Jarosława z rodziną.

ŚRODA 27.03.2024

8.00

1/ W intencji Marka z okazji 70. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo.

2/ Za + Marię Moras./greg./

18.30

1/ Za + Leona Kościuka w 25. rocznicę śmierci i ++ rodziców z obojga stron.

2/ Za + Włodzimierza Glińskiego; ++ Agnieszkę i Stanisława Gabriel oraz ++ Mariannę i Czesława Zielińskich.

CZWARTEK 28.03.2024 WIELKI CZWARTEK

18.30

Msza św. WIECZERZY PAŃSKIEJ.

1. Msza św. zbiorcza:

 • O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
 • W intencji osób i próśb zamieszczonych w skarbonie „Pomagamy sobie modlitwą”.
 • W intencji Misjonarzy Oblatów, aby Jezus Najwyższy i Wieczny Kapłan udzielał zdrowia, swojego błogosławieństwa, światła Ducha Św. w posłudze kapłańskiej i duszpasterskiej – od Wspólnoty Miłosierdzia.
 • Za ++ Stefanię, Stanisława i Mariana Celińskich o radość życia wiecznego.
 • Za ++ Piotra, Romana Kaczmarków i Zenona Jezierskiego oraz za ++ z rodziny o radość życia wiecznego.
 • Za + Marię Moras./greg./
 • W intencji Mirosławy z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny.

Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 22.00.

PIĄTEK 29.03.2024 WIELKI PIĄTEK

7.30

Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.

15.00

Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Droga Krzyżowa.

18.30

Ceremonie Wielkiego Piątku.

Adoracja Pana Jezusa w Grobie.

SOBOTA 30.03.2024 WIELKA SOBOTA

7.30

Adoracja Pana Jezusa w Grobie.

15.00

Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

21.00

1/ W intencji Parafian i Gości.

2/ Za ++ Halinę i Bogdana Ulatowskich; Martę i Jana Ulatowskich oraz Bronisławę i Leopolda Gabryelewiczów.

3/ Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa dla całej rodziny.

4/ W intencji Anny i Jana z okazji 10. rocznicy ślubu, z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla całej rodziny na dalsze lata.

5/ Za + Mieczysława Mielcarka w 41. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA 31.03.2024 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

7.30

Adoracja Pana Jezusa w Grobie. Procesja.

8.00

1/ Za ++ Pelagię, Ignacego, Bogumiła Szymletów oraz + Barbarę Stachurską o radość życia wiecznego.

9.30

1/ Za ++ Lucynę i Józefa Woźniak.

2/ Za + Karola Priebe w 2. rocznicę śmierci.

11.00

1/ Za ++ z rodziny Dopierałów i Baranowskich oraz + Helenę Przybyłę.

2/ Za + Romana i ++ z rodzin Jurystów, Gilów i Organistków.

12.30

1/ Za + Antoninę Białkowską w dniu urodzin oraz  za ++ z rodziny.

2/ Za ++ rodziców Zofię i Szczepana i brata Krzysztofa.

3/ Za + Jana Stelmaszyk.

15.00

Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

19.00

1/ Za + Marię Stefaniak.

2/ Za ++ Krystynę i Edwarda Jeszke oraz ++ z obydwu stron; + Jana Woźnicę i za Gabrielę Woźnica z okazji 90. rocznicy urodzin.