NIEDZIELA 19.02.2023

8.00

1/ Za Parafian.

2/ Za ++ Marię, Leona i Andrzeja Sulowskich.

9.30

1/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

2/ Za + Ryszarda Uranowskiego – od córki Elżbiety z rodziną.

11.00

1/ Za + Bogdana Grundkiewicza w 4. rocznicę śmierci i ++ z rodziny Grunkiewicz i Bartkowiak.

2/ W intencji ++ Urszuli, Elżbiety i Jana Dratwów oraz Stanisławy i Hieronima Piłatów.

12.30

1/ Za ++ ojca Stanisława Wojtyla, mamę Irenę i brata Macieja Wojtyla oraz ++ z rodziny Kaczorów i Wojtylów.

2/ Za + Olgierda Baehr /czyt.Ber/  – od Doroty i Marka Dańczaków z dziećmi.

19.00

1/ rez./p. Szott/

2/ Za + Janinę Pańczak w 12. rocznicę śmierci.

PONIDZIAŁEK 20.02.2023

8.00

1/ O szczęśliwy przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia dla Jolanty Rybczyńskiej.

18.30

1/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

2/ Za + Krzysztofa Tomczaka – od rodziny Borkowskich.

3/ Za + Teresę Okupniak – od rodziny Szlachetków.

WTOREK 21.02.2023

8.00

1/ Za ++ Euzebiusza i Helenę Durniatów oraz ++ z rodziny.

2/ Za + Zdzisława Szuplewskiego – od Marii i Jerzego Dziedzic.

Nowenna do Św. Antoniego.

18.30

1/ Za żywych i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące.

2/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

3/ Za + Stanisława Witkowskiego – od Marii Grabarkiewicz z rodziną.

ŚRODA 22.02.2023 ŚRODA POPIELCOWA

8.00

1/ Za + Marię Gruszczyńską – od rodziny Brchów.

10.00

1/ Za + Zenona Zwierzchowskiego w 25. rocznicę śmierci oraz syna Tomasza i ++ z rodziny z obu stron.

17.00

1/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

18.30

1/ Za + Zofię Janus – od wnuka Mateusza.

2/ Za + Grażynę Bigaj – od sąsiadki Krystyny i znajomych.

3/ Za + Wojciecha Milera i ++ z rodziny oraz za ++ Krystynę i Zygmunta Skrzypczaków.

20.00

1/ Za + Teresę Banaszak o miłosierdzie Boże i pokój wieczny – od rodziny Stefanków.

2/ W intencji Moniki z prośbą o zdrowie.

CZWARTEK 23.02.2023

8.00

1/ Za + Euzebiusza Brańka – od Grzegorza Brańka z Anią i Basią.

18.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.30

1/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

2/ W intencji róży różańcowej rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej róży.

3/ Za + Ryszarda Uranowskiego – od brata Stefana z rodziną.

PIĄTEK 24.02.2023

8.00

1/ O Boże błogosławieństwo dla Danuty Czyżak z okazji urodzin.

2/ Za + Elżbietę Rakowicz.

17.00

Droga Krzyżowa dla dzieci.

17.45

Droga Krzyżowa dla dorosłych.

18.30

1/ W intencji Ojczyzny w dniu modlitwy Nieustającego Różańca w naszej Parafii i  w intencji podejmujących modlitwę o potrzebne łaski i Bożą opiekę.

2/ Za + Zbigniewa Korzańskiego w 1. rocznicę śmierci.

3/ Za + Stanisławę Bąk./greg./

SOBOTA 25.02.2023

8.00

1/ O Boże błogosławieństwo i szczęśliwe ukończenie studiów oraz o zdrowie dla Mateusza z okazji 20. rocznicy urodzin.

17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.30

1.Msza św. zbiorcza:

  • O pokój.
  • Za czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju.
  • Za ++ poleconych w wypominkach.
  • Za + Kasię Duszyńską i dusze w czyśćcu cierpiące.
  • Za + Edwarda Czerniewicza.
  • W intencji duchowej adopcji dziecka poczętego i osób podejmujących duchową adopcją.
  • W intencji Amelii i Weroniki, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Św. oraz za całą rodzinę Bogowskich, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej.
  • Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana Pawła z okazji 17. rocznicy urodzin.

2. Za + Stanisławę Bąk./greg./

3. Za + brata Edwarda Woźnego – od siostry Stanisławy Śliwińskiej oraz Magdy i Wojciecha z rodzinami.

NIEDZIELA 26.02.023

8.00

1/ Za + Jana Ratajczaka w 25. rocznicę śmierci.

9.30

1/ Za ++ Stanisławę, Katarzynę, Zygmunta, Mikołaja Rowickich; Mariana Mazurka oraz  Marię i Franciszka Cierzniaków.

2/ Za ++ Jana i Sabinę Górnych o dar życia wiecznego.

11.00

1/ rez./p. Dopierała/

2/ Za + Stanisława Hurysz w 25. rocznicę śmierci.

12.30

1/ W intencji Bożeny z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Najświętszej.

Chrzest: Michalina Kukucka,

16.00

Gorzkie Żale.

16.45

1/ Za Parafian.

19.00

1/ Za + Stanisławę Bąk./greg./