Niedziela 19.09.2021 – XXV Niedziela Zwykła

7.00

Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki

8.00

Za + Leokadię Biadała (greg.)

9.30

1). Za + Alfonsa Bilskiego – od Marianny Mościckiej i rodziny

2). Za + Andrzeja Adamkiewicza o radość życia wiecznego

11.00

1). Za + Zygmunta Szczepańskiego – od córek z rodzinami

2). Za + Halinę Szkódlińską o radość życia wiecznego

12.30

1). Z podziękowaniem za 10 lat małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla Joanny i Piotra oraz ich dzieci

2). W intencji Anny i Krzysztofa oraz ich dzieci z okazji 10 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

19.00

Za + Bogusława Jenka – od kuzyna Floriana z rodziną

 

Poniedziałek 20.09.2021 – wsp. św.mm. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Chasang i Towarzyszy

8.00

1). Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie oraz opiekę Matki Bozej dla Julii z okazji 21 rocznicy urodzin

2). Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki…

18.30

1). O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mariana

2). Za + Leokadię Biadała (greg.)

3). Za + Marie Dorsz

4). Za ++ Annę, Feliksa, Danutę, Zenona, Halinę, Czesława Marcinkowskich i Stanisława Krzyżanowskiego

 

Wtorek 21.09.2021 – święto św. Mateusza

8.00

1). Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki…

2). Za + Leokadię Biadała (greg.)

Nowenna do św. Antoniego

10.00

Msza święta pogrzebowa za + Mateusza Witkowskiego

18.30

1). Za żywych i ++ członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące

2). Za + Małgorzatę Kapitaniuk w 6 r.śm. oraz za ++ z rodziny Kapitaniuków

3). Za + Annę Buller – od wwandy i Zbigniewa

4). Za + Kazimierę Górecką w 15 r.śm. i za + Dorotę Nowak-Górecką w 11 r.śm.

 

Środa 22.09.2021 – dzień powszedni

8.00

1). Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki…

2). Za + Leokadię Biadała (greg.)

10.00

Różaniec

10.30

Msza święta pogrzebowa za + Urszulę Cebulską

18.30

1). Za + Jerzego Glinkę

2). Za + Floriana Gryskę – od siostrzenicy Lilli z rodziną

3). Za ++ rodziców Stanisławę i Stanisława Pawlaków w 100 rocznicę urodzin mamy

4). Za + Krystynę Jaworską – od Hanny i rafała z rodziną

 

Czwartek 23.09.2021 – wsp. św. o. Pio z Pietrelciny

8.00

1). Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki…

2). Za + Leokadię Biadała (greg.)

18.00

Nabożeńst6wo do Miłosierdzia Bożego

18.30

1). W intencjach polecanych za wstawiennictwem o.Pio

2). Za + Krystynę Matczak – od Kazimierza i Marii Matczaków z rodziną

3). Za + Floriana Gryskę o radość życia wiecznego – od Bronisławy

4). Z prośbą do Pana Boga Wszechmogącego, za wstawiennictwem NMP o błogosławieństwo dla Michała w codziennym życiu i szczęściu osobistym

 

Piątek 24.09.2021 – dzień powszedni

8.00

1). Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki…

2). Za + Krystynę Matczak – od uczestników pogrzebu

18.30

1). W intencji Ojczyzny w dniu modlitwy Nieustającego Różańca w naszej parafii oraz w intencji podejmujących modlitwę o potrzebne łaski i Bożą opiekę

2). Za + Janinę Siecla i ++ z rodziny

3). Za + Leokadie Biadała (greg.)

4). Za + Helenę Paciorek o radość życia wiecznego

 

Sobota 25.09.2021 – wsp. Matki Bożej

8.00

1). Za + Mieczysławę w 3 r.śm.

2). Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki…

3). Za + Leokadię Biadała (greg.)

17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30

1). Msza święta zbiorcza:

– o pokój

– za czcicieli MB Królowej Pokoju

– za ++ polecanych w wypominkach

– w intencji dzieci objętych duchową adopcją

– za + Włodzimierza Teicherta, ++ rodziców i krewnych z obojga stron

– o szczęśliwe rozwiązanie dla Marty

2). Za ++  Franciszkę i Juliana Wojturskich, ++ rodziny Kasprzyckich i Wojturskich

3). Za + Barbarę Balińską – od Bożeny i Stefana

 

Niedziela 26.09.2021 – XXVI Niedziela zwykła

7.00

Za Parafian

8.00

1). Za + Ryszarda Zakrzewskiego w 7 r.śm. i za ++ z rodziny

2). Za ++ Helenę i Józefa Sobek oraz za ++ z rodziny

9.30

1). Za ++ rodziców Marię i Tadeusza Stawskich

2). Za ++ Wacławę i Wacława Kałowych, ++ z rodzin Bisów i Kałowych

11.00

1). Za + Krystynę i Mariana Chorobowiczów i za ++ z rodziny

2). Do Dworu Niebieskiego w intencji Agnieszki…

12.30

1). Za córkę Małgorzatę z okazji urodzin oraz za jej syna Michała z okazji imienin o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata

2). Za ++ Helenę, Aleksandra, Krzysztofa Tomaszewskich i za ++ z rodziny

Chrzty: Antoni Pawlak, Wiktor Lubiński, Antoni Deręgowski

19.00

1) W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla całej rodziny

2). Za + Leokadię Biadała (greg.)