Niedziela 25.07.2021

7.00

Za Parafian i w intencji kierowców w dniu św. Krzysztofa

8.00

Za ++ Annę, Wandę, i Jerzego

9.30

Za ++ Janinę i Tadeusza Mikołajewskich

11.00

1). Za + Tadeusza Stawskiego w 5 r.śm. i za ++ z rodziny

2). W intencji Grażyny z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na każdy dzień

12.30

1). Za + Krystynę Jabłońską (greg.)

2). Za + Marie z okazji 5 r.śm. , Ludwika, Ryszarda Koniecznych, Andrzeja Liniarskiego, marka, Urszulę Palacz oraz ++ z rodziny Koniecznych i Piślewskich

Chrzest: Anna Maria

18.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu

19.00

Msza święta zbiorcza

Poniedziałek 26.07.2021

8.00

1). Za + mamę, babcię i prababcię Annę z okazji imienin oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

2). Za + Marcelego w 23 r.śm., Magdalenę i Alojzego, Urszulę, Brunona i Salomeę, Zygmunta i Jerzego, dziadków, krewnych i znajomych oraz dusze w czyśćcu cierpiące

3). Za + Annę Jowsa w 40 r.śm. oraz za + ojca Witolda

18.30

1). Za + Krystyne Jabłońską (greg.)

2). Za + Irenę Cyranek – od uczestników pogrzebu

3). Za + Honoratę Poliszczuk – od rodziny Stachowiaków

Wtorek 27.07.2021

1). Za + Krystynę Jabłońską (greg.)

2). O Boże błogosławieństwo dla Mariana

18.30

1). Za + Romana w 11 r.śm., za ++ rodziców, teściów, siostry i wszystkich znajomych

2). Za + Władysława Rydian – od rodziny Kantor i Żurawlew

3). Za + Mariana Płatka

Środa 28.07.2021

8.00

1). Za + Krystynę Jabłońską (greg.)\

2). Za + Janinę Bazelak – od uczestników pogrzebu

18.30

1). O przebłaganie za grzechy w rodzinach

2). Za ++ z rodziny Lenartowskich oraz za ++ Olę i Annę Wansław

3). Za + Andrzeja Braczyńskiego – od szwagra Henryka z rodziną

4). Za + Stefanię Nowicką – od wnuka Kamila

5). Za + Leokadię Biadała – od wspólnoty Epifania

Czwartek 29.07.2021

8.00

1). Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Wandy i Ryszarda

2). Za + Krystynę Jabłońską (greg.)

18.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.30

1). Za + Kazimierę Orsztynowicz w 11 r.śm.

2). Za + Sylwestra Orsztynowicz – od wnuczek Magdaleny i Moniki z rodzinami

3). Za + Adama Zazula – od wnuczki Kasi z rodziną

Piątek 30.07.2021

8.00

Za + Krystynę Jabłońską (greg.)

18.30

1). Za Józefa Gmerka w r.śm. i za ++ z rodziny

2). W intencji Ludmiły z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej z oakzji imienin – od Marty i Damiana

3). Za + Stanisławę, Henryka, Zbigniewa Rachańskich, Zofię, Leona, Edwarda Szczepaniaków i Andrzeja Krolla

Sobota 31.07.2021

8.00

Za + Za + Wojciecha Nowickiego – od uczestników pogrzebu

18.30

1). Za + Ignacego Nowakowskiego w dniu imienin

2). Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla kochanej mamy Marianny

3). Za + Waldemara w 7 r.śm. i za ++ z rodziny

Niedziela 01.08.2021

7.00

Za Parafian

8.00

1). Z prośbą o potrzebne łaski i dar wiary dla Lilianny, Joanny i Marcina

2). Za + Jarosława Prostaka w 12 r.śm.

9.30

Za + Alfonsa Bilskiego – od Doroty i Aliny Oleszyńskich

11.00

1). W intencji Bartka w dniu 17 urodzin, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św.

2). Za + mamę Martę, ojca Władysława i siostrę Zofię

12.30

1). Za żywych i ++ członków Żywego Różańca

2). Z okazji 80 urodzin Urszuli, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej

16.30

Nabożeństwo ślubne Anny i Marko

19.00

Za + Andrzeja Kaczmarka (greg.)