NIEDZIELA 27.03.2022

8.00

1/ Za Parafian.

2/ Za + Ryszarda Zakrzewskiego z okazji imienin oraz ++ Helenę i Kazimierza Zakrzewskich.

9.30

1/ rez. /p. Banicka/

2/ Za ++ Genowefę, Franciszka, Lecha i Mariana Lemańskich oraz ++ Halinę i Andrzeja Pawlickich.

11.00

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Haliny z okazji 95. urodzin.

2/ Za + Ewę Jakiel w 9. rocznicę śmierci i ++ z rodziny Fiszerów i Jakielów.

12.30

1/ Za + Antoninę Białkowską w dniu urodzin i ++ z rodziny.

2/ W intencji Zbyszka z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

3/ W intencji Grażyny i Włodzimierza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla całej rodziny.

Chrzty: Oliwia Bylicka,

16.00

Gorzkie Żale.

16.45

1/ Za ++ dziadków Józefę i Feliksa Bartkowiaków – od wnuka Marka.

19.00

1/ Za + Czesławę Michałowską./greg./

2/ Za + Zdzisława Michałowskiego./greg./

PONIEDZIAŁEK 28.03.2022

8.00

1/ Za + Wandę Perzyna – od Pawła z synem.

2/ Za + Zofię i Czesława Balcer w 1. rocznicę śmierci oraz + Dariusza Karasiewicza – od przyjaciół z rodziny.

18.30

1/ Za + Czesławę Michałowską./greg./

2/ Za + Zdzisława Michałowskiego./greg./

3/ Za + Irenę Szóstak – od córki z mężem.

WTOREK 29.03.2022

8.00

1/ Za + Czesławę Michałowską./greg./

2/ Za + Zdzisława Michałowskiego./greg./

18.30

1/ Za + Franciszka Monietę w 41. rocznicę śmierci.

2/ Za + Marię Komer – od koleżanek.

3/ Za + Tadeusza Schmidtchem.

ŚRODA 30.03.2022

8.00

1/ Za + Marię Kromer – od kuzynki Barbary z rodziną.

18.30

1/ Za + Mieczysława Mielcarka w 38. rocznicę śmierci i za + żonę Jadwigę.

2/ Za + Czesławę Michałowską./greg./

3/ Za + Zdzisława Michałowskiego./greg./

CZWARTEK 31.03.2022

8.00

1/ Za + Zdzisława Nowickiego o radość życia wiecznego – od sąsiadów z ul. Komornickiej, Głuchowskiej i Ostatniej.

2/ Za + Zbigniewa Horak.

18.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.30

1/ Za + Alfonsa Bilskiego w 1. rocznicę śmierci – od żony.

2/ Za + Czesławę Michałowską./greg./

3/ Za + Zdzisława Michałowskiego./greg./

4/ Za + Małgorzatę Dierżak.

PIĄTEK 01.04.2022

8.00

1/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

2/ Za + Teresę Gominiak w 1. rocznicę śmierci.

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

17.00

Droga Krzyżowa dla dzieci.

17.45

Droga Krzyżowa dla dorosłych.

18.30

  1. Msza św. zbiorcza:
  • Za ++ Jana , Piotra, rodziców i teściów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
  • Za ++ Annę, Helenę, Karola, Teresę, Helenę, Czesława oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
  • Za ++ z rodzin Gryniów, Frąckowiaków, Ratajczaków i Nowaczyków.
  • Za ++ rodziców, brata, krewnych, dziadków z obydwu stron; za ++ z rodziny Lewandowskich i za dusze w czyśćcu cierpiące.
  • Bronisławę Świergiel.
  1. Za + Władysława Szambelan – od prawnuka Mikołaja z Moniką.
  2. Za + Bogumiłę Stroińską – od rodziny Goździewiczów.

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

SOBOTA 02.04.2022

8.00

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

18.30

1/ Za + Jacka Koperskeigo – od rodziny Kwiatków.

2/ Za + Irenę Szóstak – od rodziny: Galewskich, Rortów z Pleszewa i Płócienniczaków z Gołuchowa i Brzezia.

3/ Za ++ Jana, Marię, Genowefę i Bonifacego Paluszak, za ++ rodziców Czesława, Marię i braci Bogumiła i Ignacego.

NIEDZIELA 03.04.2022

7.00

1/ Za Parafian.

8.00

1/ Za ++ rodziców, Czesławę w rocznicę śmierci  oraz Władysława i + Czesława.

2/ Z prośbą o łaskę wiary dla Macieja i Magdy.

9.30

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za ++ Annę, Wiktorię, Jana i Zbigniewa Olejniczaków.

11.00

1/ W intencji wnuka Filipa z okazji 10. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

2/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

12.30

1/ Za żywych i ++ członków Żywego Różańca.

2/ Za ++ Witolda, Łucję i Eugeniusza Przybylskich oraz za ++ krewnych i znajomych.

16.00

Gorzkie Żale.

16.45

1/ Za + Barbarę Hajdrowską.

2/ Za ++ Teresę i Kazimierza Radnych oraz za ++ z rodzin Maćkowiaków i Radnych.

19.00

1/ Za + babcię Julię Olejniczak, z prośbą o radość życia wiecznego – od wnuczki Ewy z rodziną.