NIEDZIELA 28.07.2019

7.00

1/ Za Parafian.

8.00

1/ Za + męża Jerzego Łukaszewskiego w 4 rocznicę śmierci i ++ rodziców z obu stron.

9.30

1/ Za + Tadeusza w 3 rocznicę śmierci oraz Marię, Wiktorię i Jana Stawskich

2/ Za ++ Józefa Sroczyńskiego w 2 rocznicę śmierci i ++ Walentego i Krzysztofa Kubickich.

11.00

1/ Za ++ Jana, Marię, Genowefę, Bonifacego w 10 rocznicę śmierci Paluszak, rodziców Czesława i Marię, braci Bogumiła i Ignacego oraz ++ z rodziny Miśtaków.

12.30

1/ Za ++ Leokadię Szała w 15 rocznicę śmierci,  Stefana, Zdzisława oraz ++ z rodziny Strzeleckich.

2/ Z podziękowaniem Panu Bogu i matce Najświętszej za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie oraz dary Ducha Świętego dla Haliny z okazji 80 rocznicy urodzin – intencja od dzieci i wnuków.

19.00

1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Włodzimierza z prośbą o łaskę wiary, zdrowie i Bożą opiekę na każdy dzień.

 

PONIEDZIAŁEK 29.07.2019 

8.00

1/ Za + ojca Józefa Gmerka w rocznicę śmierci i ++ z rodziny Gmerków.

2/ Za + Waldemara Kaczmarka od Heleny, Grażyny i Krzysztofa Durniatów.

 

12.30 Pogrzeb: śp. Tadeusz Mikołajewski

 

18.30

1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Włodzimierza z prośbą o łaskę wiary, zdrowie i Bożą opiekę na każdy dzień.

2/ Za + mamę Martę, ojca Władysława i siostrę Zofię.

3/ W intencji Marianny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie.

 

WTOREK 30.07.2019

8.00

1/ Za ++ Henryka Uściłowicza, Grzegorza i Andrzeja Uściłowiczów i Marię Samiłę.

Nowenna do Św. Antoniego

 

18.30

1/ Do Dworu Niebieskiego w intencji Włodzimierza z prośbą o łaskę wiary, zdrowie i Bożą opiekę na każdy dzień.

2/ Za ++ rodziców Martę i Henryka oraz + brata Franciszka.

3/ Za ++ Janinę, Leokadie, Józefa i Roberta Palusów.

 

ŚRODA 31.07.2019

8.00

1/ Za + Jerzego Skibińskiego.

 

18.30

1/ Za Ignacego Nowakowskiego w dniu imienin.

2/ Za + Czesława Schonknechta od sąsiadów z ul. Gostyńskiej.

3/ Za + Lucjana Majewskiego od rodziny Skolasińskich i Sołtysiaków.

4/ W intencji Ryszarda i Wandy z okazji kolejnej rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.

 

CZWARTEK 01.08.2019

 8.00

1/ Za + Franciszka Garbacza – greg..

 

17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

 o powołania do służby w kościele z naszej wspólnoty parafialnej,

– za czcicieli Bożego Miłosierdzia,

– o dary Ducha Świętego dla wspólnoty Tabor, ojca opiekuna i kapłanów,

– za ++ polecanych w wypominkach,

– z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie,

– w intencji Stefanii z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie,

– w intencji Anny z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.

2/ W podziękowaniu za Miłosierdzie Boże , w intencji kapłanów, zakonników, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o nawrócenie grzeszników.

3/ Z okazji 15 urodzin Bartka z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa.

 

PIĄTEK 02.08.2019

 8.00

1/ Za + Franciszka Garbacza – greg.

2/ Za ++ Franc Reid, Jeff Smith i Coli Sanders.

Nabożeństwo do NSPJ

18.30

1/ Msza św. zbiorcza:

– za ++ polecanych w wypominkach,

– za ++ Piotra i Jana ++ rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące,

– za + Kazimierza ++ z rodziny Różyckich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,

– za ++ Annę, Helenę, Karola, Teresę, Helenę, Czesława oraz dusze w czyśćcu cierpiące,

– za ++ dziadków, krewnych, przyjaciół.

2/ Za ++ Waleriana Bukowskiego w 22 rocznicę śmierci, brata Władysława, ++ rodziców Antoniego i Stanisławę.

Nabożeństwo do NSPJ

 

 

SOBOTA 03.08.2019

 8.00

1/ Za + Franciszka Garbacza – greg.

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

 

18.30

1/ Za + Dorotę Jaworską – od Weroniki Kubackiej

2/ Za ++ Joannę i Piotra Kostrzewskich, Anielę i Stanisława Balińskich i ++ z rodziny.

3/ Za + Zdzisławę Sinkowską w 1 rocznicę śmierci.

 

NIEDZIELA 04.08.2019

7.00

1/ Za ++ Jana i Anielę Krysztofiaków ++ dziadków z obojga stron, Marię i Tomasza , Karolinę i Jana Wąsików Marię i Romana Wronów.

8.00

1/ Za + Franciszka Garbacza – greg.

2/ W intencji wynagradzającej za grzechy Jacka  i wszystkich żyjących członków rodziny.

9.30

1/ Za + Mariannę Przybylską od dzieci.

2/ Z okazji 87 urodzin Heleny Szulc z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

11.00

1/ Za + Kazimierza Kozińskiego od sąsiadki Jadwigi Feldman z rodziną oraz rodziny Woźniaków.

12.30

1/ Za Parafian

2/ Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.

19.00

1/ Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.