NIEDZIELA 11.02.2018

8.00

1/ Za + Waldemara Kościukiewicza w 16. rocznicę śmierci oraz ++ Krystynę, Stanisławę, Irenę i Janinę.

2/ Za ++ Joannę i Witolda Ruminów oraz rodziców z obojga stron.

9.30

1/ Za + Janinę Zimmer /czyt. Cimmer/ w 40. rocznicę śmierci – od córki z rodziną.

11.00

1/ Z okazji 6. urodzin Helenki, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla całej rodziny.

12.30

1/ Za + Pawła Janowczyka – od Danuty.

2/ Za + męża, ojca i dziadka Jana w 11. rocznicę śmierci,

Chrzty: Jan Franciszek Drewing,

19.00

1/ Za Parafian oraz w intencji ofiarodawców i dobroczyńców kościoła.

2/ Za + Helenę Napierała.

 

PONIEDZIAŁEK 12.02.2018

8.00

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Jana Pawła z okazji 12. rocznicy urodzin.

 

18.30.

1/ Za + Helenę Napierała.

2/ Za + Małgorzatę Prywer.

3/ Za + Andrzeja Korcza – od Cezarego Bidermana z rodziną.

 

WTOREK 13.02.2018

8.00

1/ Za chorych, cierpiących i ubogich oraz ludzi w podeszłym wieku.

2/ W intencji Renaty i Grzegorza, prosząc  o wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla nich, ich dzieci i wszystkich rodzin i małżeństw przeżywających trudny czas.

8.30 Nabożeństwo fatimskie dla chorych.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

17.45 Różaniec Fatimski.

18.30

  1. 1. Msza św. zbiorcza:

   1/ Za czcicieli M.B. Fatimskiej.

    2/ W intencji Redakcji gazetki parafialnej.

3/ W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jadwigi, Marii, Józefa i Michała oraz ich rodzin – przez pośrednictwo M.B. Fatimskiej.

    4/ Za + Stanisława Polarczyka o radość życia wiecznego.

5/ Za ++ członków męskiej Róży Różańcowej i ++ małżonki.

6/ Za ++ rodziców Henrykę, Floriana Mendelewskich; ++ Anielę, Jarosława Wiśniewskich; ++ Marię, Mariana Basińskich; ++ Bronisławę, Stanisława Wachowiaków; + Elżbietę Gumińską; ++ Reginę, Alicję Jończyk; + Janinę Domagała; + Barbarę Waszak; Alinę i Tadeusza Czekanowskich i + O. Tadeusza Hajduka.

7/ Za ++ rodziców Zofię i Stanisława Hurysz oraz + Felicję Degórską.

8/ W intencji Panu Bogu wiadomej.

9/ Za + Hieronima Kaczmarka w 12. rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

10/ Za ++ z rodzin Goryniów, Ratajczaków i Frąckowiaków.

11/ W intencji pokoju w naszych rodzinach, Ojczyźnie i na świecie – od Wspólnoty

Miłosierdzia.

12/ W intencji pensjonariuszy Domu Zofia,. O. Opiekuna i wszystkich osób

związanych.

13/ Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla

żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych z rodziny.

14/ Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Mirosławy w dniu urodzin i o wieczny

spoczynek dla + Marianny.

 15/ Za + Tomasza Kamińskiego – od najbliższej rodziny.

 16/ Za ++ Marię i Kazimierza Nadolnych – od przyjaciół.

 17/ Za ++ rodziców Marię, Jana Dachtera i ++ z rodziny Dachterów.

  1. Za + Helenę Napierała.
  2. Za + Stanisława Sołtysiaka w dni 10 rocznicy śmierci i + Janinę o radość życia wiecznego.
  3. Za + Włodzimierza Mankę.

 

ŚRODA 14.02.2018 Środa Popielcowa

8.00

1/  Za + Halinę Wawrzyniak o radość życia wiecznego – od Danuty.

10.00

1/ Za ++ Lecha Matczaka i Helenę Skowron – od sąsiadów.

17.00

1/ Za + brata Bronisława – od siostry Heleny z rodziną.

2/ Za + Romualdę Grodziską – od brata Janusza z rodziną.

18.30

1/ Za + Helenę Napierała.

2/ Za ++ rodziców Franciszkę i Leona Barczak.

3/ Za + Kazimierę Nowak – od Grażyny.

 

CZWARTEK 15.02.2018

8.00

1/ Za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

1/ Za + Helenę Napierała.

2/ W intencji róży różańcowej rodziców i w intencji wszystkich dzieci objętych modlitwa tej róży.

3/ Za + Tomasza Śmigielskiego – od rodziny Grodziskich.

 

PIĄTEK 16.02.2018

8.00

1/ Z prośbą o dar nawrócenia.

17.00 Droga Krzyżowa dla dzieci.

17.45 Droga Krzyżowa dla dorosłych.

18.30

1/ Za + Helenę Napierała.

2/ Za + Jadwigę Strzyżewską w 6. rocznicę śmierci; + Mariana Strzyżewskiego w 2. rocznicę śmierci.

3/ Za + tatę Franciszka Matuszaka w 30. rocznicę śmierci.

 

SOBOTA 17.02.2018

8.00

1/ O powrót do zdrowia dla Krzysztofa i o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny.

16.00 Chrzest: Stanisław Maćkowiak,

18.30

1/ Za + Helenę Napierała.

2/ Za + Ignacego Smokowskiego – od wnuków.

3/ Za + Jerzego Błociszewskiego – od rodziny Gałków.

 

NIEDZIELA 18.02.2018

8.00

1/ Za ++ rodziców i teściów.

2/ Za ++ Gabriela i Tomasza Kapustów z racji urodzin.

9.30

1/ W intencji Pawła o szczęśliwą operację i szybki powrót do zdrowia.

2/ Za ++ Wandę, Zygmunta, Tadeusza, Stefana i Zofię o radość życia wiecznego.

11.00

1/ Za + Kazimierza Stachowiaka – od chrześniaka Marcina z rodzicami.

12.30

1/ Za ++ Stefanię, Stanisława i Mariana Celińskich.

2/ Za + ojca Stanisława Wojtyla i + matkę Irenę; + brata Macieja oraz ++ z rodziny Kaczorów i Wojtylów.

16.00 Gorzkie Żale.

16.45

1/ Za Parafian.

19.00

1/ Za + Helenę Napierała.