NIEDIZELA 08.05.2022

7.00

1/ Za ofiarodawców, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.

8.00

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Lucyny i Zenona w 23. rocznicę ślubu.

9.30

1/ Za ++ Stefanię i Tadeusza Schneider.

2/ Za + Stanisławę Kasprowicz w 41. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Kasprowiczów.

11.00

1/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

2/ Za ++ Jadwigę, Alfreda Nyga; Mieczysława, Łukasza Wojciechowskich oraz  Irenę Sobkiewicz.

12.30

1/ W intencji O. Wojciecha Wojtkowiaka OMI z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich.

2/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

3/ Za + Stanisława Pawełka w 44. rocznicę śmierci oraz za + Edwarda Cegla w 10. rocznicę śmierci i za ++ z obu stron.

4/ Za + Marka Zielińskiego w 10. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Zielińskich i Zbierskich.

18.30

Nabożeństwo majowe.

19.00

1/ Za + Franciszka Kniata w 32. rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK 09.05.2022

8.00

1/ Za ++ Zofię i Franciszka Ginterów oraz ++ z rodziny Ginterów i Czyżaków.

2/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ Za ++ Stefanię, Ksawerego, Bogusława, Helenę, Leona, Joachima, Ferdynanda o radość życia wiecznego.

2/ W intencji Radio Maryja, TV Trwam, Ojczyzny i papieża Franciszka.

3/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

4/ Za + Krzysztofa Steinke – od żony z dziećmi.

WTOREK 10.05.2022

8.00

1/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

2/ Za + Teresę Szychowską – od rodziny Durniatów.

Nowenna do Św. Antoniego.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

Msza św. misyjna.

1/ Za + S.M. Arkadię długoletnia organistkę i katechetkę w naszej parafii.

2/ Za ++ Ryszarda Olachowskiego w 29. rocznicę śmierci i Stanisławę Podeszwę w 15. rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

3/ Za ++ Teresę, Leona, Edwarda Przybylak oraz Celinę Konieczną – od wnuczki  z rodziną.

4/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

5/ Za + Halinę Sujecką – od siostry Czesławy i chrześniaczki Ani z rodziną.

ŚRODA 11.05.2022

8.00

1/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

2/ Za ++ Urszulę, Brunona, Marka, Jerzego, wujostwo Kaszubowskich; Franciszka i Józefę Benyk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Zofii z okazji 70. urodzin i dla jej rodziny.

2/ Za + Wandę Machowską w rocznicę śmierci.

3/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

4/ Za + Mariannę Jarmużek – od uczestników pogrzebu.

CZWARTEK 12.05.2022

8.00

1/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

2/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ Za ++ Waleriana Bukowskiego, brata Władysława i Stanisława; rodziców Antoniego i Stanisławę i ++ z rodziny.

2/ Za + Andrzeja Braczyńskiego w 1. rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące .

3/ W intencji róży różańcowej rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej róży.

4/ Za ++ rodziców Czesławę, Mariana Truszkowskich i ++ dziadków Walerię i Kazimierza Wyszyńskich oraz Aleksandrę i Romana Tuszkowskich.

PIĄTEK 13.05.2022 DZIEŃ FATIMSKI

8.00

1/ Za chorych, cierpiących, ubogich i osoby w podeszłym wieku.

2/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

3/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

Nabożeństwo fatimskie dla chorych.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

 1. Msza św. zbiorcza:
 • Za czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej.
 • W intencji Redakcji Gazetki Parafialnej.
 • W intencji ++ rodziców Henryki i Floriana Mendelewskich, Anieli, Jarosława Wiśniewskich, Marii i Mariana Basińskich, Bronisławy i Stanisława Wachowiaków, ks. Floriana Derezińskiego, o. Joachima Lizonia OMI i o. Tadeusza Hajduka OMI.
 • Za ++ z rodziny Mielcarek, Fąferek, Riedrich i Silskich.
 • Za + Andrzeja Braczyńskiego w 1. rocznicę śmierci i + Halinę Pośka.
 • Za + Jana Dachterę w 32. rocznicę śmierci; + Marię Dachterę i ++ z rodziny.
 • Za + Bronisławę Świergiel – od grona koleżanek.
 • O światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla maturzystów.
 • Za + S.M. Arkadię – od Szubińskiej.
 • Za ++ Ryszarda, Lecha, Annę, Natalię i Anielę.
 • W intencji Elżbiety i jej syna, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
 • W intencji pokoju w naszych rodzinach, w Ojczyźnie i na całym świecie – od Wspólnoty Miłosierdzia.
 • W intencji pensjonariuszy ” Domu Zofia”, Ojca Opiekuna oraz wszystkich osób związanych z placówką.
 • Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących z rodziny i o Boże Miłosierdzie dla zmarłych.
 • Za + S.M. Arkadię długoletnią organistkę i katechetkę w Parafii Chrystusa Króla – od Oblatów i Parafian.
 • O łaskę uzdrowienia i potrzebne siły do dalszej walki z chorobą dla Romana.
 1. Za + Włodzimierza Mankę i ++ z rodziny.
 2. Z podziękowaniem M.B. Fatimskiej za wyproszone łaski, z prośbą o pokój na świecie, pokój i zgodę w rodzinach oraz za ++ o radość życia wiecznego.
 3. Za + Mariannę Przybylak.

Różaniec fatimski. Procesja. Apel.

SOBOTA 14.05.2022

8.00

1/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

2/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./.

18.00

Nabożeństwo majowe.

18.30

1/ W intencji O. Macieja Drzewiczaka OMI,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej w posłudze kapłańskiej – od Żywego Różańca.

2/ Z podziękowaniem Panu Bogu, za wszelkie dobro, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i opiekę Niepokalanej dla O. Macieja z racji imienin – od Wspólnoty Miłosierdzia.

3/ Za + Stanisławę Wichłacz.

NIEDZIELA 15.05.2022

7.00

1/ Za  Parafian.

8.00

1/ Za ++ dziadków Zofię i Teodora Małeckich i ++ rodziców Helenę i Ryszarda Zakrzewskich.

2/ Za + Zygfryda Kostrzewę./greg./

9.30

1/ Za + Marię Stawską w 26. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.

2/ Za ++ Zofię Kałużną, Jana Rzeszowskiego, Kazimierza, Jarosława Wardęgów i ++ z rodziny Kałużnych i Wardęgów.

11.00

1/ W intencji O. Macieja Drzewiczaka OMI  z okazji imienin.

2/ Za + Władysławę Szambelan – od wnuka Rafała z rodziną.

3/ Za ++ Jana, Marię, Genowefę, Bonifacego Paluszak; za rodziców Czesława i Marię oraz braci Bogumiła i Ignacego.

12.30

1/ Za ++ Stanisława Haremskiego z okazji imienin; Irenę, Piotra, Zenona i Kazimierę Garstków.

2/ W intencji Pawła z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.30

Nabożeństwo majowe.

19.00

1/ Za + Zdzisława Pietrzaka./greg./

2/ Za + Kamilę Skrzypińską – od rodziny.