NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24.04.2022

7.00

1/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

8.00

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

9.30

1/ Za Parafian.

2/ W intencji Krystyny i Aleksandra z okazji 65. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

11.00

1/ Za + Bogdana Leśniewskiego.

2/ Z okazji 1. rocznicy Chrztu Św. Mai Ity, z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz patronki.

12.30

1/ rez./p. Duszyńska/

2/ W intencji O. Jerzego Ditricha OMI z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata posługi kapłańskiej.

15.00

Chrzest: Lena Banach, Adam Michał Tomczyk,

1/ Za ++ Jana, Piotra, rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.

2/ W podziękowaniu za Miłosierdzie Boże, z prośbą o pokój na świecie oraz w pewnej intencji.

19.00

1/ W intencji Ojczyzny w dniu modlitwy Nieustającego Różańca w naszej Parafii i  w intencji podejmujących modlitwę o potrzebne łaski i Bożą opiekę.

PONIEDZIAŁEK 25.04.2022

8.00

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

12.45

Za + Bogdana Riedrich – pogrzebowa.

17.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.30

1.Msza św. zbiorcza:

  • O pokój.
  • Za czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju.
  • W intencji byłych i obecnych duszpasterzy naszej parafii, aby żyjącym Bóg błogosławił a ++ przyjął do swego Królestwa.
  • Za + Bronisławę Świergiel – od koleżanek klubu seniora Świerczewski Krąg.
  • W intencji Piotra o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego.
  • Za + Wojciecha Grabarkiewicza z okazji urodzin oraz + Franciszkę, Pawła, Piotra i Sabinę.
  • Za ++ Tadeusza, Teresę i Edwarda Kurzawiaków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
  • W intencji Kasi o zdrowie.

2. Za + Marię w 4. rocznicę śmierci i Władysława Bukowskich oraz ++ z rodziny.

3. O zdrowie dla Marii.

4. Za + Barbarę Klecha w 1. rocznicę śmierci i Władysława Klecha w 13. rocznicę śmierci.

WTOREK 26.04.2022

8.00

1/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

2/ Za + Barbarę Andrzejewską – od sąsiadów z ul. Głuchowskiej i Komornickiej.

Nowenna do Św. Antoniego.

18.30

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Leokadię Schönknecht – od sąsiadów z ul. Gostyńskiej.

3/ Za + Antoninę Timofiejczyk i mamę Janinę Jabłońską.

4/ Za + Danutę Minge w 13, rocznicę śmierci; za ++ Monikę i Czesława Stawujak i ++ Elżbietę i Dariusza Przybylskich.

ŚRODA 27.04.2022

8.00

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

18.30

1/ Za + Güntera /czyt. Gintera/ Zwick w 3. rocznicę śmierci.

2/ Za + Irenę Szóstak – od wnuczki Agaty z mężem i prawnukami.

3/ Za + Barbarę Szmańda.

4/ Za + Monikę Rapior – od syna z rodziną.

CZWARTEK 28.04.2022

8.00

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

18.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

18.30

1/ Za + Romana Przybył.

2/ Za ++ Mariannę i Andrzeja Szukalskich i ++ z rodziny.

3/ W intencji róży różańcowej rodziców i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej Róży.

PIĄTEK 29.04.2022

8.00

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

18.30

1/ Za + Henryka Siejka w 15. rocznicę śmierci.

2/ rez./p. Zielsdorf/

3/ Za + Urszulę Śniatała.

SOBOTA 30.04.2022

8.00

1/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

2/ W intencji mamy Danuty z okazji 89. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Niepokalanej na każdy dzień.

18.30

1/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

2/ Za ++ Lucynę, Mariana i Bernarda Kowalewskich.

3/ Za ++ Bilińskich, Wilczyńskich, Szczepaniaków, Babreckich i Budkiewiczów.

NIEDZIELA 01.05.2022

7.00

1/ Za Parafian.

8.00

1/ Z podziękowaniem Bogu i N.M.P. za wstawiennictwo i za wszystkie dary i opiekę.

2/ Za + Urszulę Cebulską./greg./

9.30

1/ Za ++ Czesławę i Czesława Żurków; Stanisławę i Zygmunta Rowickich oraz Mariana, Zofię i Antoniego Mazurków.

2/ Za ++ z rodzin Kozłowskich i Kostrzaków.

11.00

1/ Za + Barbarę Pawłowicz./greg./

12.00

Różaniec w intencji żyjących i za ++ członków Żywego Różańca.

12.30

1/ Za żywych i ++ członków Żywego Różańca.

2/ rez. /p.Drzewiecki/

18.30

Nabożeństwo majowe.

19.00

1/ Za ++ Marię i Edwarda Bartniczak.

2/ O łaski Boże dla Ewy i Michała.